close
Share with your friends

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych i zmiany zasad opodatkowania.

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych.

BEPS - (ang. Base Erosion and Profit Shifting) to termin, używany w międzynarodowej debacie publicznej na temat unikania opodatkowania i sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych.

Wraz z publikacją Raportu OECD nt. przeciwdziałania BEPS w 2013 r., termin ten stał się synonimem globalnego projektu OECD i G20. 15 działań przedstawionych przez OECD (określanych często jako Projekt BEPS) ma na celu wdrożenie jednolitych zasad międzynarodowego opodatkowania dostosowanych do wyzwań XXI w. Projekt nt. przeciwdziałaniu BEPS, zawiera 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych.

W październiku 2015 r. OECD przedstawiła zestaw raportów końcowych wraz z rekomendacjami dot. realizacji 15 działań Projektu BEPS. Zalecenia OECD spowodowały istotne zmiany w polskim systemie podatkowym.

Zobacz także:

 

Bądź z nami w kontakcie

Frontiers in tax. Polish edition.

Frontiers in tax. Polish edition.

Najnowszy numer Frontiers in tax jest poświęcony nowym przepisom o cenach transferowych. Autorzy przedstawiają m.in. ich genezę, zwracając uwagę na dodatkowe aspekty wiążące się z nową dokumentacją podatkową, która dla wielu podatników będzie bardziej obszerna i często wymagająca przedstawienia danych, jakich do tej pory nie prezentowano

BEPS - Nowa rzeczywistość podatkowa, BEPS – ograniczenie transferu zysków – praktyczne znaczenie dla podatników,Ceny transferowe: Rewolucja w dokumentacji podatkowej,Jak raport OECD nt. Przeciwdziałania BEPS wpływa na polskich podatników?

Ceny transferowe: Rewolucja w dokumentacji podatkowej

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej.