close
Share with your friends

Value of Procurement - jak właściwie wykorzystać potencjał funkcji zakupowej?

Value of Procurement

Funkcja zakupowa wpływa średnio na 60% wartości wydatków –zarówno produkcyjnych, jak i pośrednich. Większość organizacji (poza sektorem handlu detalicznego) podsumowuje, że mniej niż 75% ich wydatków ma pokrycie w zawartych umowach.