Tax Alert: Projekt nowelizacji ustawy o VAT mającej na celu ograniczenie nadużyć. Informacja na stronach Rządu

Projekt nowelizacji ustawy o VAT

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów opublikowana została informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Planowana nowelizacja ma przyczynić się do ograniczenia skali nadużyć w VAT.

Kontakt

Powiązane treści

Projekt nowelizacji ustawy o VAT mającej na celu ograniczenie nadużyć. Informacja na stronach Rządu

Informacja o projekcie

Informacja nt. projektu (nr: UA21) ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronach internetowych BIP RM.

W momencie publikacji niniejszego alertu nie był dostępny tekst projektu. W informacji wskazano jednak cel projektowanej regulacji, którym jest ograniczenie nadużyć w VAT, a także listę zmian legislacyjnych, których wprowadzenie ma w założeniu przeciwdziałać oszustwom.


Proponowane zmiany

Jak wskazano w informacji, zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć w VAT miałyby obejmować:

 • likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
 • wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
  • deklaracji,
  • informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
 • wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
 • odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
 • doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT, oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
 • zaostrzenie sankcji przewidzianej w KKS w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwaniem się nimi.


Komentarz KPMG

Opublikowana informacja ma ogólny charakter, jednak już teraz na szczególną uwagę zasługują zapowiedzi takich zmian jak eliminacja rozliczeń kwartalnych, rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy oraz zmiany zakresu w jakim uzyskana interpretacja indywidualna chroni podatnika.

Będziemy Państwa informować o postępach prac nad projektem. Jeżeli mają Państwo pytania związane z tematem niniejszego alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)