close
Share with your friends

Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

KPMG oferuje wsparcie informatyczne, podatkowe i rachunkowe, zapewniając całościowe rozwiązanie wymagane dla przygotowania JPK.

Zapewniamy całościowe rozwiązanie wymagane dla przygotowania JPK.

Jednolity Plik Kontrolny

Przygotowanie danych zgodnie z wymogami JPK dla celów kontroli skarbowej będzie w wielu przypadkach trudnym zadaniem i to nie tylko księgowo-podatkowym ale także informatycznym. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy wymagane dane są przechowywane w więcej niż jednym systemie informatycznym (np. księga główna w innym niż sprzedaż i magazyny). Wówczas konieczne będzie wytworzenie dedykowanego rozwiązania przygotowującego spójne i kompletne JPK z wielu źródeł.

Nawet wówczas, gdy dane Podatnika są zawarte w jednym systemie ERP, przygotowanie danych będzie wyzwaniem z kilku powodów. Po pierwsze zakłada się, że wytwórca oprogramowania odpowiednio wcześnie opracuje polską wersję rozszerzenia dla JPK. To rozszerzenie będzie działać prawidłowo w systemie standardowym i z założenia zawierać będzie wszelkie dane (np. pełną analitykę, wszystkie konta).

Nawet jednak w takim przypadku przygotowanie danych będzie wymagać modyfikacji i testów systemu. W niektórych przedsiębiorstwach konieczna może być także korekta polityki rachunowości i procedur zarządzania ryzykiem podatkowym w spółce. Także dla firm używających globalnych systemów, wprowadzenie JPK może nie być proste z powodu obowiązujących zwykle obostrzeń korporacyjnych. KPMG wspiera Klientów w zakresie zaprojektowania, wykonania i walidacji rozwiązań informatycznych JPK. Oferujemy połączone wsparcie informatyczne, podatkowe i rachunkowe, zapewniając całościowe rozwiązanie tej kwestii.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty.

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt.

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej: jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.

W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

 

15 lutego 2015

Jednolity plik kontrolny – komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2016 r. – harmonogram prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

W piątek 12 lutego 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

MF poinformował również, że zgodnie z harmonogramem prac MF wersja ostateczna struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce komunikaty. 

 

Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze treść komunikatu MF można uznać, że prawdopodobieństwo odroczenia terminu obligatoryjnego raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest niskie i już 1 lipca 2016 r. organy podatkowe i skarbowe będą mogły żądać od podatników przekazania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z tym już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych co do możliwości ich dostosowania do nowych wymagań prawa podatkowego w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, bardzo prosimy o kontakt. 

 

 

23 grudnia 2015

Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej pierwsze projekty struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie powyższych struktur, uwagi do nich (zarówno techniczne, jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej:jpk@mf.gov.pl, a ich ostateczna wersja powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r. 

 

 

10 września 2015

Zostaje wprowadzona ustawa. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), której zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowe informację można znaleźć w artykule „Co oznacza wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego”.

 

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

21 marca 2016

„Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów publikuje finalne struktury JPK i zapowiada stosowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

9 marca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane finalne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na Jednolity Plik Kontrolny.W komunikacie zmieszczonym na stronach internetowych MF poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.MF opublikowało również odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie konsultacji społecznych dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.Pełna treść odpowiedzi na pytania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.Najważniejsze w naszym przekonaniu odpowiedzi prezentujemy w naszym Tax Alert.

 

Bądź z nami w kontakcie