close
Share with your friends

Frontiers in tax | Marzec 2021

Frontiers in tax

Nowe wydanie magazynu podatkowego Frontiers in tax omawia najważniejsze zmiany w przepisach w 2021 r., w tym interpretacje ogólne dotyczące zagadnień podatkowych, które od lat budziły wątpliwości wśród przedsiębiorców. Autorzy przedstawiają skutki Brexitu dla zagranicznych inwestorów, zagadnienia dotyczące strategii podatkowej, zmian umów leasingowych, rozliczania transakcji w zakresie kart paliwowych czy zasad rozliczania transakcji sprzedaży wierzytelności.

Autorzy

Zobacz także

Poprzednie wydania