European Real SnapShot! Spring 2016

European Real SnapShot! Spring 2016

KPMG European Real Snapshot to publikacja która opisuje bieżący poziom rozwoju kluczowych rynków nieruchomości w Europie.

Kontakt

Steven Baxted KPMG w Polsce

Partner, Szef Zespołu ds. Jakości Audytu

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

European Real SnapShot! Spring 2016

W zeszłym roku odnotowano najwyższy od 2007 roku wolumen transakcji

Wolumen transakcji, który osiągnął 285 mld Euro. Do wyniku z 2007 r. zabrakło zaledwie 5 procent, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego, wolumen transakcji wzrósł aż o 23 procent.

Mimo, ze pierwsza połowa roku wskazywała, że będzie to rekordowy rok, to aktywność transakcyjna inwestorów zmniejszyła się w drugiej połowie roku. W czwartym kwartale 2015 r. odnotowano aktywność na poziomie 73 mld Euro, o 6 procent poniżej poziomu z 2014 r. Wysokie ceny na niektórych sektorach rynku skutkowały zwiększoną ostrożnością części inwestorów. 

Popyt na europejskim rynku nieruchomości pozostaje silny za sprawą inwestorów zagranicznych. Po raz pierwszy od czasu kiedy prowadzone są statystyki, będą oni odpowiedzialni za więcej niż 50 procent inwestycji. Analiza aktywności inwestycyjnej pokazuje, że za 32 procent transakcji w ujęciu wartościowym odpowiadają inwestorzy globalni, a za 20 procent inwestorzy ponadregionalni. Globalni gracze inwestujący w europejskie nieruchomości pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, choć największy obserwowany wzrost aktywności inwestycyjnej w ostatnich latach dotyczył inwestorów pochodzących z Azji.

Pomimo relatywnie stabilnych danych ekonomicznych, od początku 2016 r., międzynarodowe rynki finansowe charakteryzowały się niezwykle wysoką nieprzewidywalnością. Obserwuje się wzmożone spekulacje, które dotyczą groźby powrotu recesji z powodu niskich cen ropy na światowych rynkach, trudnej pozycji europejskich banków, niepewności co do dalszego istnienia Unii Europejskiej (Brexit) oraz słabnącej gospodarki Chin. Jednakże, jeśli spojrzeć na dane ekonomiczne, obecnie widać niewiele wskaźników recesji. W konsekwencji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się wzrostu unijnej gospodarki w 2016 r. o 1,7%, z tym, że widoczna jest dysproporcja wzrostu gospodarek pośród poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

W 2016 roku, oczekujemy wysokiej aktywności transakcyjnej, mimo początkowego słabnącego trendu. Dobre prognozy gospodarcze wspierają popyt na nieruchomości. Niemniej, wciąż najważniejszym czynnikiem tego popytu jest brak alternatywnych możliwości inwestowania. W poszukiwaniu zysku nie ma możliwości uniknięcia inwestycji w nieruchomości biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych edycjach raportu "European Real SnapShot!" mailem?

Zapisz się teraz.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)