close
Share with your friends

5 trendów w zarządzaniu zakupami w polskich przedsiębiorstwach – wizja zakupów 2025

5 trendów w zarządzaniu zakupami - perspektywa 2025

Kończy się era, w której wartość wnoszoną przez funkcję zakupową wyrażają wyłącznie oszczędności kosztowe. Rośnie świadomość i rola partnerstw z dostawcami, a zarządzanie relacjami z interesariuszami wewnętrznymi staje się wiodącą kompetencją dla osiągnięcia sukcesu organizacji zakupowej.

Kontakt

Jan Karasek KPMG w Polsce

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Źródłami innowacji są natomiast podwykonawcy, startupy i NGO, zaś strategiczne zakupy oddziałują już nie tylko na koszty – ich celem jest zwiększenie przychodów. Właściwe rozpoznanie roli zakupów z perspektywy całej organizacji, sprowadzającej się do roli wewnętrznego konsultanta, analityka rynkowego i zarządzającego relacjami to element krytyczny w procesie transformacji organizacji zakupowych. Tak po inauguracyjnym spotkaniu Forum Zakupów Strategicznych eksperci z zespołu doradztwa zakupowego KPMG definiują 5 kluczowych trendów w zarządzaniu zakupami, które do 2025 roku w polskich przedsiębiorstwach będą miały znaczenie strategiczne.

5 trendów w zarządzaniu zakupami w polskich przedsiębiorstwach – wizja zakupów 2025

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)