KPMG's Global Automotive Executive Survey 2016

KPMG's Global Automotive Executive Survey 2016

The KPMG Global Automotive Executive Survey to coroczna ocena stanu obecnego oraz perspektyw branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Coroczna ocena stanu obecnego oraz perspektyw branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Innowacje technologiczne zmieniają branżę motoryzacyjną na świecie.

Najważniejszym trendem zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacjaWedług 800 przedstawicieli kadry zarządzającej z branży motoryzacyjnej z 38 krajów najważniejszym trendem mającym wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego do 2025 r. będzie zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja (50,1 proc. respondentów uznało ten trend za bardzo ważny). Niewiele mniej istotnymi trendami będą: rozwój pojazdów hybrydowych (49,5 proc.), rozwój pojazdów elektrycznych (46,5 proc.) oraz wzrost na rynkach wschodzących (46,3 proc.). W dalszej kolejności badani wskazali rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (45 proc.), usługi mobilnościowe na żądanie (41,8 proc.), Big Data/dane generowane przez użytkowników pojazdów (41,1 proc.) i pojazdy samojezdne (37,6 proc.). W porównaniu z poprzednią edycją badania spadło znaczenie wykorzystania platform i standaryzacji modułów (38,5 proc.), zmniejszania pojemności i optymalizacji silników spalinowych (ang. downsizing – 36,8 proc.), a także racjonalizacji produkcji w Europie Zachodniej (29,1 proc.).

Podczas poprzedniej edycji badania zarządzający w branży motoryzacyjnej nie przywiązywali tak dużej wagi do systemów zapewniających zdolność pojazdów do łączenia się z otoczeniem i digitalizacji. Obecnie obserwujemy jednak, że te czynniki wysunęły się na pierwszy plan, awansując z 10. pozycji na miejsce 1. Relatywnie spada natomiast znaczenie krótko- i średnioterminowych wyzwań, jak wzrost na rynkach wschodzących, czy racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2016. From a product-centric world to a service-driven digital universe”, powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 800 przedstawicielami kadry zarządzającej producentów samochodów, dostawców części i akcesoriów, dealerów, firm finansowych oraz dostawców usług mobilnościowych. Wywiady przeprowadzono w lipcu i listopadzie 2015 roku. Wśród przebadanych przedsiębiorstw 28 proc. pochodziło z regionu Europy, 28 proc. z Ameryki Północnej i Południowej oraz 28 proc. z Azji i Pacyfiku (w tym 12 proc. z Chin). 72 proc. przebadanych firm osiąga przychody powyżej 1 miliarda dolarów rocznie, przy czym 40 proc. firm stanowiły organizacje o przychodach przekraczających 10 miliardów dolarów.

 

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://home.kpmg/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie