close
Share with your friends

KPMG Global Metals Outlook 2015: Going for growth in an era of intense competition

KPMG Global Metals Outlook 2015

W niniejszym raporcie KPMG zapewnia kompleksowy przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym.

Przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym.

Ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania dla wielu spółek z branży metalurgicznej. Nadmiar mocy produkcyjnych i obniżenie cen rudy żelaza doprowadziły do intensywnej konkurencji. Nic dziwnego, że każda firma szuka nowych możliwości rozwoju i koncentruje się na redukcji kosztów. Jednocześnie producenci skupiają się na poprawie działania łańcucha dostaw w celu optymalizacji wykorzystania kapitału i dostosowania się do wymagań klientów.

W niniejszym raporcie KPMG zapewnia kompleksowy przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym. Raport zawiera cenne punkty odniesienia, a także porady i praktyczne spostrzeżenia partnerów KPMG, ekspertów branżowych i liderów na rynku.

Bądź z nami w kontakcie