Fast forward – Future proofing the life sciences supply chain

Future proofing the life sciences supply chain

Kształtowanie łańcucha dostaw przyszłości wymaga zwiększenia elastyczności tak by wesprzeć możliwość szybkiej reakcji na zmiany popytu oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i wiedzy.

Kontakt

Sabina Sampławska KPMG w Polsce

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla sektora Life Sciences

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Instrument with buttons technology

Raport dostarcza jasnych wskazówek dotyczących zagrożeń, które niesie ze sobą przyszłość kanałów dystrybucji. Zaplanowany i przeprowadzony w odpowiedni sposób proces zmiany łańcucha dostaw wymaga silnego zaangażowania, dyscypliny i poparcia wszystkich zainteresowanych stron. Raport podkreśla również korzyści, jakie niosą ze sobą zmiany w łańcuchu dostaw umożliwiając wzrost obrotów, aktywne wdrażanie nowych produktów, usprawnienie przepływów surowców i zmniejszenie ryzyka operacyjnego.

Nowe znaczenie elastyczności

Elastyczność w łańcuchu dostaw dotyczy adaptacji do zmieniającego się popytu, wsparcia krótszych cykli dostaw i szybkiego dostosowywania planów do zmian rynkowych, cen oraz wahań podaży. Firmy powinny być elastyczne w planowaniu, aby czerpać korzyści z rozwoju nowych platform i procesów produkcyjnych, współdzielonych zasobów, elastycznego korzystania z usług outsourcingowych, zrównoważenia modeli „pull” w porównaniu do „push”. Strategie dla zwiększenia elastyczności mogą zawierać ustandaryzowaną współpracę platform produkcyjnych, zmianę paradygmatu na ciągły, modularny proces i dzielenie się zasobami w sytuacji nagłego zwiększenia popytu.

Nowe znaczenie wydajności

Firmy z sektora life sciences powinny rozbudować i wzmocnić współpracę uzupełniając wykorzystywanie narzędzi wewnętrznych o zewnętrzne zasoby i dostawców aby efektywnie zaadaptować się do zmieniającego się środowiska. Powinny również stworzyć zespoły online odpowiedzialne za wydajność, aby umożliwić wielofunkcyjne zarządzanie wiedzą, ulepszyć relacje z lokalnymi rynkami, a także pozyskiwać dane poprzez zastosowanie analityki predykcyjnej. Strategie w tym obszarze obejmują dyktowane popytem działania wspierane przez technologię całościowych kanałów dystrybucji i sieci innych dostawców zmieniające skalę produkcji w zależności od zapotrzebowania klienta.

Nowe znaczenie wartości

Zdefiniowanie wartości na nowo jest kluczowe w świetle przechodzenia przemysłu z modelu opartego na ilości na model oparty na wartości, gdzie istotnymi elementami są jakość obsługi i zadowolenie klienta. Potrzeby klientów będą musiały być identyfikowane w sposób ciągły, a oferowane usługi powinny być rozszerzone przy zastosowaniu partnerstw strategicznych. Będzie to wymagało użycia analityki danych, aby umożliwić szybszy i bardziej efektywny rozwój leków i strategii cen. Uwypukleniu wartości dodanej zapewnionej przez produkt może pomagać również komercjalizacja zasobów wewnętrznych i wiedzy.

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://home.kpmg/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)