close
Share with your friends

2017 ACI Global Pulse Survey

2017 ACI Global Pulse Survey

Raport "ESG*, risk, and return" został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 41 krajach na świecie wśród blisko 900 członków komitetów audytu i rad nadzorczych.

Powiązane treści

2017 ACI Global Pulse Survey

2017 ACI Global Pulse Survey

Raport ESG*, risk, and return został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 41 krajach na świecie wśród blisko 900 członków komitetów audytu i rad nadzorczych.

Raport prezentuje kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz publikację: ESG, risk, and return.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

*Environmental, Social and Governance
 

2017 ACI Pulse Survey

Raport pt. „Wszystko pod kontrolą?” został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 42 krajach na świecie wśród ponad 800 członków komitetów audytu. Badanie było przeprowadzone w okresie od sierpnia do października 2016 r. W tej edycji badania wzięli udział także respondenci z Polski.

Raport prezentuje sześć kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonego badania:

  • Zarządzanie ryzykiem jest głównym obszarem zainteresowania komitetów audytu
  • Audyt wewnętrzny może zmaksymalizować swoją wartość dla organizacji, jeśli skupi się na kluczowych obszarach ryzyka oraz adekwatności procesów zarządzania ryzykiem
  • Ton nadawany przez osoby na najwyższych szczeblach firmy, kultura organizacyjna i krótkowzroczność są głównymi wyzwaniami – i mogą wymagać większej uwagi
  • Planowanie sukcesji dyrektora finansowego oraz zarządzanie talentami w obszarze finansów to wciąż pięta achillesowa
  • Dwie główne kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, które powinny być bardziej zaakcentowane w agendzie komitetu audytu
  • Skuteczność działania komitetu audytu zależy od znajomości działalności firmy

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. 

Pobierz publikację: „Wszystko pod kontrolą?” (PDF, 1,7 MB)
 

2016 ACI Pulse Survey

Według 75 proc. członków rad nadzorczych, zarządów i ścisłego kierownictwa firm dopasowanie kompetencji członków rady nadzorczej do długofalowych celów strategicznych spółki jest obecnie kluczowym wyzwaniem. Jednocześnie największą trudnością w tworzeniu skutecznej rady jest znalezienie kandydatów posiadających zarówno ogólne doświadczenie biznesowe, jak i wiedzę ekspercką w danej dziedzinie. W Polsce blisko połowa ankietowanych wskazuje, że jednym z kluczowych wyzwań mających wpływ na skład rady nadzorczej jest koncentracja uwagi inwestorów – wynika z badania Instytutu Komitetów Audytu KPMG przeprowadzonego wśród 2 300 członków rad nadzorczych, zarządów oraz kierownictwa wyższego szczebla firm w 46 krajach świata, w tym w Polsce.

Raport KPMG International pt. „Doskonała rada nadzorcza” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 300 członków rad nadzorczych, komitetów audytu oraz kierownictwa wyższego szczebla z 46 krajów świata, w tym z Polski (63 respondentów). Badanie zostało zrealizowane na przełomie lutego i marca 2016 roku. 

Pobierz publikację: "Doskonała rada nadzorcza" (PDF, 1,6 MB)

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją „Global Boardrom Insights - Doskonała rada nadzorcza”, która zawiera spostrzeżenia 7 doświadczonych członków rad nadzorczych, komitetów audytu oraz liderów biznesowych z całego świata na temat składu i kompetencji członków rady nadzorczej, które zebraliśmy w trakcie wywiadów.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

2015 ACI Pulse Survey

Jak wynika z ostatniego globalnego badania przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu KPMG wśród 1 000 respondentów z 28 krajów, członkowie rad nadzorczych coraz bardziej angażują się w tworzenie strategii spółki jak również dążą do udoskonalenia procesu nadzorowania nad kluczowymi ryzykami stojącymi przed organizacją. Odpowiedzi uzyskane od członków rad nadzorczych, komitetów audytu oraz kierownictwa wyższego szczebla sugerują, że mimo coraz większego ich zaangażowania, wyzwaniem pozostaje łączenie dyskusji o ryzykach i strategii oraz cyberzagrożeniach.

Pobierz publikację „Monitorowanie strategii spółki i procesu zarządzania ryzykiem” (PDF, 1.8 MB)

Przeprowadziliśmy również szereg wywiadów wśród przewodniczących komitetów audytu i liderów biznesu, aby uzyskać ich perspektywę. Ich wypowiedzi znalazły się we wrześniowym wydaniu publikacji KPMG Global pt. „Boardroom Insights – Monitorowanie procesów nadzorowania ryzyka”.

Pobierz publikację „Global Boardroom Insights – Monitorowanie procesów nadzorowania ryzyka ” (PDF, 1.46 MB).
Publikacja dostępna w języku angielskim

 

Globalne badanie Komitetów Audytu 2015

Gospodarcza i polityczna niepewność, zapewnienie zgodności z prawem i
regulacjami oraz ryzyka operacyjne to największe wyzwania dla firm zdaniem
członków Komitetów Audytu w Polsce i na świecie.

Szczególnie często na niepewność oraz zmienność w zakresie gospodarki, regulacji prawnych i czynników politycznych wskazywały firmy w Polsce. Aż 70% przedstawicieli polskich Komitetów Audytu dostrzega w tych czynnikach największe wyzwanie dla firm (wśród ogółu badanych – 52%).

Raport KPMG pt. „Globalne badanie Komitetów Audytu 2015” został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w 35 krajach na świecie wśród ponad 1 500 członków Komitetów Audytu. Badanie było realizowane w okresie od lipca do października 2014 r. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięli udział także przedstawiciele Komitetów Audytu z Polski.

Pobierz publikację: "Globalne badanie komitetów audytu 2015", PDF (2,6 MB)

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)