close
Share with your friends

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce. Perspektywa 2020.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce.

Celem badania było poznanie skali i sposobu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) średnich i dużych przedsiębiorstw, a także ustalenie planowanych zmian wydatków na B+R w kontekście celów określonych w strategii Komisji Europejskiej Europa 2020.  

Powiązane treści

 Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce. Perspektywa 2020.
Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą Norstat w czerwcu i lipcu 2013 roku, na zlecenie i w oparciu o kwestionariusze KPMG. Zbieranie danych przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview). Do analizy uzupełniającej wykorzystano dane pochodzące ze źródeł wtórnych, w szczególności dane statystyczne GUS-u oraz Eurostatu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)