close
Share with your friends

Wraz ze wzrostem atrakcyjności polskiego rynku dla funduszy Private Equity rośnie także zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo i usługi audytowe w tym zakresie. Specjalistyczna wiedza oraz znajomość rynku Private Equity są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. 

Dla funduszy Private Equity, które planują inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest pierwszym wyborem. Nasz kraj oferuje inwestorom dostęp do chłonnego rynku, jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w CEE, wykształcone ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów, ogromny potencjał konsolidacyjny w wielu branżach oraz nowoczesny i stabilny sektor bankowy. 

KPMG oferuje klientom z sektora Private Equity kompleksowe wsparcie, obejmujące doradztwo strategiczne, prawne, finansowe oraz podatkowe. Z sukcesem doradzało klientom zarówno w początkowym stadium realizacji inwestycji, jak i podczas procesu podnoszenia wartości i późniejszego wyjścia z inwestycji. KPMG w Polsce oferuje także dedykowany i ukierunkowany na potrzeby branży private equity zespół audytowy. Specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarach kluczowych dla sektora Private Equity.

W ramach sektora private equity eksperci KPMG przygotowują komentarze, artykuły oraz raporty dotyczące sytuacji na rynku private equity, możliwości inwestycyjnych stojących przed funduszami czy perspektyw rozwoju dla firm poszukujących kapitału.