close
Share with your friends

Wraz ze wzrostem atrakcyjności polskiego rynku dla funduszy Private Equity rośnie także zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo i usługi audytowe w tym zakresie. Specjalistyczna wiedza oraz znajomość rynku Private Equity są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. 

Dla funduszy Private Equity, które planują inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest pierwszym wyborem. Nasz kraj oferuje inwestorom dostęp do chłonnego rynku, jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w CEE, wykształcone ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów, ogromny potencjał konsolidacyjny w wielu branżach oraz nowoczesny i stabilny sektor bankowy. KPMG oferuje klientom z sektora Private Equity kompleksowe wsparcie, obejmujące doradztwo strategiczne, prawne, finansowe oraz podatkowe. Z sukcesem doradzało klientom zarówno w początkowym stadium realizacji inwestycji, jak i podczas procesu podnoszenia wartości i późniejszego wyjścia z inwestycji. KPMG w Polsce oferuje także dedykowany i ukierunkowany na potrzeby branży private equity zespół audytowy. Specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarach kluczowych dla sektora Private Equity.

W ramach sektora private equity eksperci KPMG przygotowują komentarze, artykuły oraz raporty dotyczące sytuacji na rynku private equity, możliwości inwestycyjnych stojących przed funduszami czy perspektyw rozwoju dla firm poszukujących kapitału.

Specjalizacje sektorowe KPMG