Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne

Retransmisja webcastu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Retransmisja

Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne

Nieustanne zmiany regulacji prawnych niosą za sobą znaczące konsekwencje, które wpływają na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Wprowadzone pod koniec 2021 roku regulacje wpływające na zwiększenie zakresu obowiązkowej dokumentacji cen transferowych, nałożyły nowy obowiązek weryfikacji kontrahentów przez organizacje. Rodzi to szereg wyzwań związanych z koniecznością wykonywania nowych procesów w firmie, w okreslonym czasie regulowanym przez napięte terminy ustawowe.

Zapraszamy na webinar „Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne”, podczas którego omówione zostaną zmiany w ustawie CIT a także obowiązki z nich wynikające. Przedstawimy również autorskie rozwiązanie KPMG – Haven Protocol, wykorzystujące technologię Microsoft Power Automate, które wesprze Państwa organizację w wypełnieniu obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian prawnych.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Zakres tematyczny

● Rola CFO w transformacji cyfrowej

● Zmiany w ustawie CIT

● Jak Haven Protocol może pomóc?

● Czym są boty RPA i jak mogą nas wspomóc

 

Rejestracja

Retransmisja webcastu jest dostępna do 30 sierpnia 2022 r.

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

informative image