Webinar KPMG i PIU pt. Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w godz. 09:00 – 12:30

Webinar

Seminarium KPMG i PIU

KPMG oraz Polska Izba Ubezpieczeń zapraszają na seminarium pt: “Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Wydarzenie odbędzie się on-line za pomocą aplikacji ZOOM.

Tematy seminarium to wybrane zagadnienia dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych w 2021 roku oraz wyzwań na nadchodzący 2022r. w tym: wprowadzenie MSSF17, nowe przepisy i rekomendacje dla rynku ubezpieczeń w 2022 roku, Europejski Zielony Ład a rynek ubezpieczeń oraz zagadnienia dotyczące zmian wprowadzanych od 2022. Dodatkowo, proponujemy wykład dotyczący rewizji Dyrektywy Solvency II.

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację na seminarium do 6 grudnia br.

Zarejestruj się na wydarzenie


Agenda spotkania

9:00-9:15 | Otwarcie seminarium

  • Andrzej Maciążek - Polska Izba Ubezpieczeń
  • Michał Herbich – KPMG

9:15-10:15 | MSSF 17: ujęcie reasekuracji biernej, attributable/non attributable costs oraz podatek od aktywów

  • Paweł Szablak – KPMG
  • Piotr Przybyszewski – KPMG

10:15-10:45 | Przegląd Dyrektywy Solvency II

  • Iwona Szczęsna – Polska Izba Ubezpieczeń

10:45-11:05 | Nowe przepisy i rekomendacje dla rynku ubezpieczeń w 2021 r.

  • Krzysztof Chrust – KPMG

11:05-11:20 | Przerwa

11:20-12:05 | Europejski Zielony Ład a rynek ubezpieczeń - wpływ na zakłady ubezpieczeń (wprowadzenie, ramy regulacyjne, wpływ na raportowanie)

  • Michał Herbich – KPMG
  • Maciej Zabój – KPMG

12:05-12:30 | Polski Ład - wpływ na podatki zakładów ubezpieczeń

  • Mikołaj Jaworowski – KPMG
Zarejestruj się na wydarzenie
informative image