Forum Rynku Spożywczego i Handlu

8 - 9 listopada 2021 r., Warszawa

Forum

FRSiH2021

KPMG Partnerem Merytorycznym FRSiH 2021

W dniach 8 - 9 listopada 2021 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbędzię się kolejna edycja Forum. Jest to wydarzenie będące coroczną inicjatywą pozwalającą na spotkanie oraz dyskusję przedstawicieli rządu, organizacji branżowych, firm sektora spożywczego i HoReCa, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających rzeczywisty wpływ na rozwój i zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Forum pozwala uczestnikom i słuchaczom stawiać diagnozy i konstruować wnioski dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju branży spożywczej, handlowej i HoReCa. W trakcie dyskusji wiele miejsca poświęcone zostanie temu, co najbardziej w dzisiejszych czasach redefiniuje sektor – nowym technologiom, start-upom, trendom kulinarnym i tendencjom prozdrowotnym, a także markom, konsumentom i kanałom sprzedaży – wszystko z dynamiczną zmianą w tle, która nabiera na sile z każdym rokiem.

Podczas Forum wystąpi ekspert KPMG Piotr Grauer, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym konsolidacji.

Dyskusja z udziałem eksperta KPMG

Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat

8 listopada 2021 r., 11:30 – 13:00

Tematyka:
  • Czy dopiero 2022 przyniesie ożywienie w fuzjach i przejęciach?
  • Nieoczywiste przejęcia. Jakich ruchów nie spodziewa się rynek?
  • Gracze spoza UE zainteresowani polskim rynkiem żywności – dlaczego?
  • Polskie firmy a ekspansja zagraniczna – jakie kierunki? Wyzwania
  • Firmy rodzinne – kiedy nastąpi konsolidacyjny boom?

Organizatorem FRSiH 2021 jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Organizatorem FRSiH 2021 jest PTWP. Forum odbędzie się w dniach 8 - 9 listopada 2021 r. Formuła wydarzenie jest hybrydowa – stacjonarnie z udziałem gości w Hotelu Sheraton w Warszawie oraz z możliwością udziału zdalnego.

Udział w wydarzeniu jest częściowo bezpłatny. Rejestrację prowadzi Organizator – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Informacje o zasadach rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.

informative image