Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4, Warszawa

Kongres

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Dr Grzegorz W. Cimochowski będzie moderatorem panelu „ESG w budowaniu wartości przedsiębiorstw i relacji z interesariuszami”. Dyskusja odbędzie się 25.10.2021 r. w godz. 11:45 – 13:00 w ramach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną omówione podczas panelu:

  • Rola czynników ESG w ocenie klientów i transakcji
  • Kontekst regulacji UE a dostęp do preferencyjnych form finansowania – czy Taksonomia UE będzie przełomem w klasyfikacji finansowanych aktywów?
  • Działania w zakresie ESG jako czynnik wspierający innowacyjność w przedsiębiorstwie
  • Wyzwania w zakresie wymogów regulacyjnych i dostępu do danych ESG – jakie działania w tym zakresie mogą wspólnie podjąć uczestnicy rynku wspólnie?

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami. Kongres skupia szeroką reprezentację instytucji obsługujących klientów korporacyjnych, a także umożliwia wszechstronną dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach wobec rynku finansowego ze strony przedsiębiorców i inwestorów.

Udział w wydarzeniu jest płatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji na stronie wydarzenia. 

Oficjalna strona wydarzenia
informative image