close
Share with your friends

Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych

Konferencja online, 17 czerwca 2021 r., godz. 10:30

Konferencja online

Konferencja KPMG Online CIT

Czwarta edycja corocznej Konferencji KPMG „Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych”.

Tegoroczna odsłona, cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godzinie 10:30 wyłącznie w formule online. Prelekcje zostaną wygłoszone w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Patronem medialnym konferencji jest Dziennik Gazeta Prawna.

Tematyka konferencji będzie obejmować omówienie doświadczeń i obserwacji ze stosowania zmienionych przepisów podatkowych CIT w 2021 r.

Rok 2021 przyniósł wiele zmian przepisów podatkowych takich, jak m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych, obowiązek publikacji strategii podatkowej, ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych czy też nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych. Pół roku stosowania nowych przepisów pozwala nam na określenie praktycznych wniosków i rekomendacji na kolejne miesiące 2021 roku.  

Bieżący rok niesie, również zmiany w źródłach finansowania ulgami i dotacjami inwestycji, innowacji i innych działań przedsiębiorców, które wynikają m.in. z nowej perspektywy finansowej UE, zmienionej mapy pomocy regionalnej dla Polski. Omówimy jakie zatem działania należy zaplanować obecnie w celu skutecznego pozyskania dostępnych wkrótce środków finansowych.

Obserwujemy jednocześnie wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie kontroli mających na celu zrównoważenie wpływów budżetowych, które ucierpiały na skutek pandemii. Wskażemy jakie obszary cieszą się największym zainteresowaniem organów podatkowych.

Przedstawimy także wybrane, aktualne tematy w zakresie cen transferowych. Przedyskutujemy m.in. nowe obowiązki wynikające z transakcji z kontrahentami, którzy realizują transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, zaprezentujemy rekomendacje w zakresie korekt cen transferowych, a także obecny stan dyskusji dotyczącej wpływu pandemii Covid-19 na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Konferencja CIT

Kontrole podatkowe – istotne trendy i praktyczne doświadczenia w 2021 roku

godz. 11:15

Nowe źródła finansowania działalności - granty i ulgi podatkowe w 2021 roku

godz. 11:50

Nowe obowiązki w cenach transferowych w 2021 roku - transakcje z rajami podatkowymi i nie tylko

godz. 12:25

Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 czerwca 2021 r. za pośrednictwem formularza online.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

REJESTRACJA

Patron Medialny

informative image