Konferencja RODO w ochronie zdrowia

Konferencja online

Konferencja online

rodo w zdrowiu

III edycja konferencji organizowanej w ramach cyklu „RODO w zdrowiu” pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” odbędzie się 25 maja 2021 roku. KPMG w Polsce jest Partenrem Głównym Wydarzenia. Organizatorem Konferencji jest Polska Federacja Szpitali.

Konferencja dotyczy ochrony danych medycznych w Polsce i biorą w niej udział organizacje branżowe, placówki medyczne a także przedstawiciele strony publicznej. 

Event jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych. Konferencja ma na celu skoordynowanie działań i inicjatyw dotyczących ochrony danych osobowych oraz standardów cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym. Jednym z celów jest także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych.

Podczas konferencji wystąpi ekspert KPMG, Piotr Burzyk, który wypowie się w kwestii praktycznych aspektów monitorowania "Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia" z perspektywy podmiotu monitorującego, ponieważ ostatniego dnia kwietnia firma KPMG wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o udzielenie akredytacji jako podmiotowi monitorującemu stosowanie „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia”. Decyzję w sprawie akredytacji Prezes UODO powinien podjąć w ciągu 3 miesięcy.

KPMG spełnia wszystkie kryteria niezbędne, aby stać się Podmiotem Monitorującym. Zostały one określone w samym rozporządzeniu o ochronie danych, jaki w wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Wymogach akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania”.

Po wskazaniu Podmiotu Monitorującego możliwe będzie ostateczne zatwierdzenie Kodeksu, a firma KPMG rozpocznie przyjmowanie wniosków od podmiotów leczniczych o przeprowadzenie audytu wstępnego i potwierdzenie stosowania Kodeksu.

Rejestrację na Konferencję prowadzi Organizator: REJESTRACJA

informative image