Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika

Retransmisja webcastu dostępna na żądanie.

Retransmisja webcastu

Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika

Webcast skoncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. Firmy każdego dnia na wiele sposobów wykorzystują wizerunek pracowników na przykład w ramach swojej wewnętrznej komunikacji, w szeroko pojętym marketingu lub rozpowszechniając wizerunek utrwalony podczas imprez lub dni otwartych. W takich sytuacjach, po stronie pracodawcy zaistnieje konieczność przyjęcia praktyk, które będą ograniczały ryzyko naruszenia autonomii pracownika i przysługujących mu praw, które wynikają ze szczegółowych regulacji.

Retransmisja webcastu KPMG  "Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika" dostępna na żądanie.

ZAREJESTRUJ SIĘZakres tematyczny:

  • typowe sytuacje, w których może dochodzić do wykorzystywania wizerunku pracownika
  • do jakich działań będzie uprawniony pracodawca, zarówno na etapie rekrutacji, jak i zatrudnienia
  • prawne wymogi dotyczące pozyskiwania zgód pracowników na wykorzystanie wizerunku

Prelegent:

  • Michał Sieroń, Associate, Radca prawny, KPMG LAW D.Dobkowski sp.k.

W celu rejestracji na retransmisję webcastu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

ZAREJESTRUJ SIĘ


Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. 

informative image