close
Share with your friends

11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG - Dzień II

21 stycznia 2021r.

21 stycznia 2021r.

11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG - dzień II

Drugi dzień wydarzenia dedykowano tematom związanym z cyfrową transformacją, sprawozdawczością finansową, trendami i wyzwaniami w podatkach międzynarodowych, cenami transferowymi, zmianami w KSH oraz prawnymi aspektami przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.   

 

Agenda drugiego dnia Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG - 21 stycznia 2021r.: 

10.00 - 10.30

Droga do szybkiej i wiarygodnej informacji wiedzie przez cyfrową transformację

Prowadzący: Krzysztof RadziwonMonika Warmbier

Agenda wystąpienia: 

• CFO jako inicjator cyfryzacji;

• Wyzwania w finansach;

• Od czego zacząć - jak dobrze wybrać?

10.30-10.35 Przerwa
10.35-11.15

Sprawozdawczość finansowa dziś. Wpływ nowej rzeczywistości na sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Prowadzący: Marek GajdzińskiAnna Paszkiewicz

Agenda wystapienia:

• Ocena założenia kontynuacji działalności jednostki;

• Utrata wartości aktywów, w tym aktywów finansowych; 

• Ujęcie pomocy rządowej;

• Kompletność zobowiązań i rezerw;

• Wpływ zdarzeń po dniu bilansowym;

• Zakres dodatkowych informacji i objaśnień.

11.15-11.20 Przerwa
11.20-11.50

Podatki międzynarodowe – trendy i wyzwania

ProwadzącyMichał NiżnikMałgorzata Gleń

Agenda wystąpienia:

• WHT - podatek u źródła;

• Rozbieżności hybrydowe – implementacja ATAD;

• MDR – Przekazywanie informacji o schematach podatkowych – status na początek 2021 r.;

 • Opodatkowanie gospodarki cyfrowej.

11.50-11.55 Przerwa
11.55-12.20

Ceny transferowe – kluczowe zagadnienia 2021

Prowadzący: Jacek BajgerMonika Palmowska

Agenda wystąienia:

• Wpływ pandemii Covid -19;

•  Raportowanie TPR-C;

• Rozszerzone obowiązki w zakresie dokumentacji z „rajami podatkowymi”;

•  Korekta cen transferowych w praktyce;

•  Aktualności z Forum Cen Transferowych;

•  Zapowiedzi zmian.

12.20-12.35 Przerwa
12.35-13.05

Transformacje cyfrowe w podatkach

Prowadzący: Karolina DębskaSabina Sampławska

Agenda wystąpienia:

• Funkcja podatkowa – stan obecny a zmiany wymuszane przez regulatorów;

•  Przekształcanie funkcji podatkowej w oparciu o technologie.

13.05-13.10 Przerwa
13.10-13.40

Rewolucyjne zmiany w KSH – projekt pierwszej kodyfikacji Prawa holdingowego

Prowadzący: Dariusz DobkowskiMikołaj Zdyb

Agenda wystąpienia: 

• Zagadnienia wstępne;

•  Grupa spółek (GS);

•  Odpowiedzialność spółki zależnej (SZ) i spółki dominującej (SD);

•  Wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej (RN);

•  Zmiany dot. sprawozdań finansowych;

•  Ochrona udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych.

13.40-13.45 Przerwa
13.45-14.15

Prawne aspekty przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży – wskazówki praktyczne

Prowadzący: Tadeusz Jacek DudzińskiTomasz Kamiński

Agenda wystąpienia:

• Forma prawna przedsiębiorstwa i jej znaczenie z punktu widzenia planowanej transakcji;

• Przygotowanie do badania due diligence – uporządkowanie dokumentacji prawnej i finansowej;

• Niezbędne działania restrukturyzacyjne i dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do oczekiwań inwestora;

• Odpowiednie zmotywowanie kluczowych pracowników i kadry zarządzającej.

 

14.15-14.20 Zakończenie

Patroni 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Patroni 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG
informative image