close
Share with your friends

11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG - Dzień I

20 stycznia 2021r.

20 stycznia 2021r.

11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, dzień I

Pierwszy dzień Kongresu KPMG poświęcono najważniejszym zmianom w przepisach. Omówione zostały  najnowsze trendy w kontrolach podatkowych, zmiany w CIT, podatkowe wyzwania na rok 2021 dla osób fizycznych i pracodawców, nowości w VAT, koncepcja rzeczywistego właściciela i podatek u źródła a także źródła finansowania dla przedsiębiorców w latach 2021-2027. 

 

Agenda pierwszego dnia Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG - 20 stycznia 2021r.: 

10.00-10.15

Powitanie

Stacy LigasAndrzej Marczak

10.15 - 10.45

Najnowsze trendy w kontrolach podatkowych

Prowadzący: Wojciech MajkowskiOskar Wala

Agenda wystąpienia:

• Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli;

• Kontrole, postępowania podatkowe oraz sądowe w czasach COVID-19;

• Tematyka i zakres kontroli podatkowych; 

• Praktyczne doświadczeniach co do przebiegu i wyników kontroli. 

10.45-10.50 Przerwa
10.50-11.20

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 2021 r.

Prowadzący: Przemysław Szywacz; Wojciech Majkowski

Agenda wystąpienia:

• Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych;

• Ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych;

• Obowiązek sporządzenia i opublikowania polityk podatkowych;

• Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych i pozostałe zmiany; 

•  Inne istotne zmiany.

11.20-11.25 Przerwa
11.25-11.55

Zmiany dla osób fizycznych i płatników w zakresie podatku dochodowego i innych obciążeń publicznoprawnych

Prowadzący: Mateusz Kobyliński,  Arkadiusz GlinieckiWojtek Piotrowski

Agenda wystąpienia: 

• Wybrane ważne zmiany dla osób fizycznych;

• Konsekwencje związane  z wykonywaniem pracy zdalnej; 

• Dyrektywa UE 2018/957 – najważniejsze informacje;

• Rozwiązania wprowadzone przez specustawę antycovidową;

• Interpretacje ogólne wydane przez Ministra Finansów.

11.55-12.10

Przerwa

12.10-12.40

Nowości w VAT 2021

Prowadzący: Piotr ŻurowskiMarek Bielawski

Agenda wystąpienia:

• Pakiet zmian SLIM VAT;

• Nowe zasady rozliczeń VAT w E-Commerce;

• Brexit – praktyka rozliczeń VAT po 3 tygodniach.

12.40-12.45 Przerwa
12.45-13.05

Koncepcja rzeczywistego właściciela i podatek u źródła

ProwadzącyKatarzyna Nosal-Gorzeń

Agenda wystąpienia:

• Rzeczywisty właściciel a ostateczny właściciel;

• Doświadczenia międzynarodowe;

• Testowanie substancji – dotychczasowe doświadczenia w Polsce;

• Wyniki „Substance Survey” przeprowadzonego przez KPMG Luxembourg.

13.05-13.10 Przerwa
13.10-13.30

Źródła finansowania dla przedsiębiorców w latach 2021-2027

Prowadzący: Kiejstut Żagun

Agenda wystąpienia:

• Nowa perspektywa EU 2021-2027, obszary dofinansowań dla przedsiębiorców;

• Co się zmienia w zasadach dofinansowań?;

• Dofinansowania krajowe na innowacje i inwestycje.

13.30-13.35 Zakończenie
 
Konsekwencje związane  z wykonywaniem pracy zdalnej 
Dyrektywa UE 2018/957 – najważniejsze informacje
Rozwiązania wprowadzone przez specustawę antycovidową
Interpretacje ogólne wydane przez Ministra Finansów

Patroni 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Patroni 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG
informative image