Seminarium online Polskiej Izby Ubezpieczeń i KPMG

Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia w godz. 09:00 – 13:00

Seminarium online

Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń i KPMG

Zapraszamy na seminarium pt. „Wpływ Covid-19 oraz zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Wydarzenie organizuje Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z KPMG, partnerem merytorycznym seminarium. Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2020 r. 

Tematy seminarium to wybrane zagadnienia z rachunkowości oraz sprawozdawczości w dobie zagrożenia pandemią COVID-19, w tym Wpływ COVID-19 na pricing oraz adekwatność składek lub kwantyfikację podstawowych ryzyk oraz możliwość ich mitygacji. Omówione zostaną też inne tematy dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń, takie jak poprawki do regulacji MSSF 17 czy alternatywne metody oszacowania rezerwy IBNR.
Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację na seminarium do 3 grudnia.

Zarejestruj się

 

Agenda

Godzina Temat
09:00 - 09:15  Otwarcie seminarium

—   Andrzej Maciążek - Polska Izba Ubezpieczeń
—   Marcin Dymek - KPMG
 
09:15 - 10:05

Omówienie obszarów dotyczących zakładów ubezpieczeń, na które należy zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2020 oraz w roku 2021

—   Tomasz Regulski - KPMG
—   Roman Lisiecki - KPMG
—   Krzysztof Chrust - KPMG

10:05 - 10:25  Wpływ COVID-19 na sektor ubezpieczeniowy – kwantyfikacja podstawowych ryzyk oraz możliwości ich mitygacji

—   Maciej Zabój - KPMG
10:25 - 10:45 

Wpływ COVID-19 na proces pricingu oraz adekwatność składek

—    Bartosz Gawęda - KPMG

10:45 - 11:10 

Wpływ COVID-19: adekwatność nadchodzących technologii w finansach i pracy finansistów

—   Rafał Górski - KPMG

11:10 - 11:25  Przerwa
11:25 - 11:45 

Wpływ środowiska niskich stóp procentowych na zamknięcie roku 2020 i co dalej

—   Michał Herbich - KPMG

11:45 - 12:05 

Ujęcie skutków renegocjacji umów najmu zgodnie z MSSF 16 (2 perspektywy: leasingodawcy i leasingobiorcy)

—   Karol Majecki - KPMG

12:05 - 12:25 

Nowe obowiązki sprawozdawcze - Jednolity Europejski Format Raportowania

—   Piotr Przybyszewski - KPMG

12:25 - 12:40 

Zaburzenie statystyk szkodowych – alternatywne metody oszacowanie rezerwy IBNR

—   Łukasz Licznerski - KPMG

12:40 - 13:00 

Poprawki do MSSF 17

—   Paweł Szablak - KPMG

informative image