Global e-Mobility Forum 2020

Wydarzenie odbędzie się 19 listopada 2020 r.

Kongres online

Global e-Mobility Forum 2020

Gary Silberg (Partner – Global Automotive Sector Leader, KPMG) będzie moderatorem panelu Data, Lithium-ion Batteries or Fuel Cells? What is the New Oil, zorganizowanego w ramach drugiej edycji Global e-Mobility Forum. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada 2020 r. Panel z udziałem eksperta KPMG zaplanowany jest w godz. 15:20 – 16:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.


#GEF2020 jest kontynuacją inicjatywy Driving Change Together, zapoczątkowanej podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach, realizowanej od 2019 r. w formule corocznych forum. W ubiegłym roku wydarzenie okazało się dużym sukcesem, a zainicjowana debata dostarczyła wiele wniosków, przekładając się na wspólne inicjatywy i projekty. W tym roku ze względu obecną sytuację spowodowaną COVID-19, wydarzenie odbędzie w formule ONLINE. Będzie to największe branżowe Wydarzenie poświęcone elektromobilności w regionie, organizowane na skalę globalną.

Celem Global e-Mobility Forum 2020 jest omówieniem instrumentów wspierających realizacje założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Forum, tak jak przed rokiem, zgromadzi przedstawicieli państw, miast i regionów, reprezentantów organizacji branżowych oraz biznesu, a także liderów zrównoważonego transportu, którzy zainicjują debatę nad politycznymi i gospodarczymi kierunkami wdrażania planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.
 

Zarejestruj się na wydarzenie
informative image