XXI Doroczna Konferencja Audytingu

Konferencja online odbędzie się w dniu 8 października 2020 r., godz. 10:00 - 16:00

Konferencja online

XXI Doroczna Konferencja Audytingu

Świat w erze COVID-19 to mnóstwo pytań – na część z nich odpowiedzą eksperci podczas XXI edycji Dorocznej Konferencji Audytingu. Jej hasłem przewodnim, narzuconym przez wyjątkowe okoliczności, jest „Szanse i wyzwania dla Firm Audytorskich i Samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

Dwudziesta pierwsza edycja DKA, której organizatorem jest Polska Izba Biegłych Rewidentów odbędzie się w wyjątkowej formule online – wymuszonej pandemią koronawirusa, który w 2020 r. zdezorganizował świat i Polskę i wywołał głęboki kryzys gospodarczy. Podczas konferencji zostaną przeprowadzone debaty o tym, jak zmieniła się w 2020 r. nasza profesja i jaki jest kierunek kolejnych zmian.

Eksperci biorący udział w konferencji - wsród nich: Agnieszka Muller-Grządka - będą się wspólnie zastanawiać nad tym, jak z wyzwaniami spowodowanymi przez COVID-19 i problemy ekonomiczne radzą sobie biegli rewidenci i firmy audytorskie?
Po jakie działania i technologie sięgnąć, aby przetrwać w świecie, którego symbolami są lockdown, dystans społeczny i kwarantanna?
Jak pracować, kiedy nie można się spotkać z klientem?
Jak ocenić wpływ pandemii na badaną organizację, kiedy świat wokół zmienia się tak szybko?

Sesja II „WYZWANIE ZWIĄZANE Z BADANIEM 2020” z udzialem Agnieszki Muller-Grządki odbędzie się w godzinach 13:20 - 14:50.

Pełna agenda dostępna na stronie Organizatora.

informative image