Planowane zmiany w CIT od 2021 r.

Retransmisja webcastu z dnia 24 września 2020 roku

Retransmisja webcastu

Planowane zmiany w CIT od 2021 r.

W trakcie webcastu eksperci KPMG omówili najnowsze, budzące znaczne emocje i zainteresowanie projekty oraz zapowiedzi zmian w podatku CIT, które mają wejść w życie od 2021 r.

Retransmisja webcastu KPMG "Planowane zmiany w CIT od 2021 r.: opodatkowanie spółek komandytowych, nowe obowiązki spółek nieruchomościowych, obowiązkowe polityki podatkowe, podatek u źródła, estoński CIT" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny

Przegląd zapowiadanych na 2021 r. zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.

● plany opodatkowania spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych;
● nowe obowiązki spółek nieruchomościowych;
● obowiązek sporządzenia i opublikowania polityk podatkowych;
● zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła (WHT);
● zapowiedź estońskiego CIT.

Prelegenci

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce:

● Przemysław Szywacz, Partner
● Wojciech Majkowski, Dyrektor

Rejestracja

W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zarejestruj się na wydarzenie
informative image