Raportowanie TPR – nowa deklaracja dotycząca cen transferowych

Retransmisja webcastu KPMG z dnia 23.06.2020 r.

Retransmisja

Raportowanie TPR - nowa deklaracja dotycząca cen transferowych

TPR to nowa forma raportowania szczegółowych informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz transakcjach zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, ściśle związana z treścią dokumentacji cen transferowych. Informacja TPR pierwszy raz będzie składana za rok finansowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018, a jej zakres obejmować będzie m.in. wskaźniki całościowej rentowności podmiotu powiązanego, dane o cenach stosowanych w poszczególnych transakcjach, przedziały rynkowe wyznaczone w analizach porównawczych, dane o dokonanych korektach cen transferowych i wiele innych.

 

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ


Zakres tematyczny:

 • Raportowanie TPR – czym jest?
 • Wskaźniki finansowe dla całej działalności i dla transakcji kontrolowanych;
 • Dane w zakresie transakcji kontrolowanych:
  • związanych z obrotem towarowym;
  • w zakresie usług; 
  • dotyczących finansowania;
  • dotyczących aktywów;
  • w zakresie wartości niematerialnych;
  • innych transakcji;
 • TPR Assistant – narzędzie KPMG.

 

Prelegenci 

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu Transfer Pricing w KPMG w Polsce:

 • Jacek Bajger, Tax Partner
 • Monika Palmowska, Tax Partner
 • Piotr Wierzejski, Senior Tax Manager
 • Jakub Roszkiewicz, Senior Tax Manager
 • Barbara Popowska, Tax Manager
 • Paweł Kapłan, Tax Assistant Manager

 

OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ
informative image