Konferencja "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"

Retransmisja konferencji z dnia 21.06.2022

Retransmisja konferencji

Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych

Zapraszamy retransmisję piątej edycji konferencji KPMG "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych". Tematyka obejmowała omówienie doświadczeń i obserwacji ze stosowania zmienionych przepisów podatkowych CIT jak również planów i przewidywań na drugą połowę roku oraz 2023 rok. Dodatkowo zasygnalizowane zostały także istotne obecnie poza-podatkowe zagadnienia dla przedstawicieli funkcji finansowych w firmach.

Zarejestruj się

 

OPIS

Rok 2022 przyniósł wiele zmian przepisów podatkowych takich, jak m.in. minimalny podatek dochodowy (zwany także przychodowym), wejście w życie wielokrotnie odraczanego mechanizmu pay and refund w podatku u źródła (wht), dodatkowe warunki dla neutralności reorganizacji takich jak połączenia czy podziały, zmiany istniejących oraz wprowadzenie nowych ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego czy też amortyzacji w przypadku spółek nieruchomościowych. Oprócz zmian prowadzących do dalszego uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzone zostały także rozwiązania pozwalające na uzyskanie oszczędności takie jak m.in. polska spółka holdingowa czy też ulga na ekspansję.  Pół roku stosowania nowych przepisów pozwala nam na określenie praktycznych wniosków i rekomendacji na kolejne miesiące 2022 roku.  

Zniesienie 16 maja 2022 r. stanu epidemii wpływa na konieczność weryfikacji wielu, zawieszonych dotąd obowiązków podatkowych. Pojawiły się również zapowiedzi nowelizacji obowiązujących od początku 2022 r. przepisów, w szczególności w zakresie minimalnego podatku dochodowego. Inne regulacje takie jak tzw. ukryta dywidenda czy też jednolity plik kontrolny księgi rachunkowe wejdą w życie 2023 r. Omówimy jakie zatem działania należy zaplanować obecnie w celu skutecznego przygotowania się do spełnienia nowych wymogów.

Zmieniające się przepisy i praktyka podatkowe to tylko część wyzwań dla przedstawicieli funkcji finansowej w firmach. Wśród innych można wymienić m.in. dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego (wysoka inflacja, dostęp do siły roboczej, dostępność i cena surowców, zmienność rynku FX), zerwane łańcuchów dostaw dotykające każdego sektora gospodarki, reorganizacja funkcji finansów w dobie digitalizacji i rozwiązań AI/Cloud. Nasi eksperci z Departamentu Doradztwa Biznesowego w KPMG przestawią rozwiązania pozwalające na skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami.

 

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.
 

Zarejestruj się

 

Wydarzenie poprowadzono w języku polskim. 

 

AGENDA SPOTKANIA

Część I

 • Rozliczenia podatkowe po zniesieniu stanu epidemii – o czym należy pamiętać?
 • Podatek minimalny – możliwe zmiany w 2022 r. / propozycje UE - pillar 2 BEPS 
 • Spółka holdingowa i ulga na ekspansje– jakie dają korzyści i kto może skorzystać
 • Spółki nieruchomościowe – dla kogo amortyzacja podatkowa? 
 • JPK księgi rachunkowe – co nas czeka w 2023 roku? 

Część II

 • Neutralność podatkowa połączeń,  podziałów i wymian udziałów – omówienie kluczowych zmian 
 • Podatek u źródła (WHT) – jakie czynności podjąć w celu skorzystania z preferencji podatkowych w 2022 r. / propozycje UE - ATAD 3 
 • Koszty usług niematerialnych i finansowania dłużnego – kiedy i jak liczyć limity w 2022 roku?
 • Przerzucanie dochodów i ukryta dywidenda – jak zaadresować nowe wymogi w kontekście transakcji wewnątrzgrupowych 

Część III

 • Wyzwania dla funkcji finansowych stawiane przez otoczenie rynkowe
 • Wpływ zmian otoczenia rynkowego na strategię i kondycję finansową firmy
 • Przegląd funkcji i procesów finansowych jako odpowiedź na zmieniające się otoczenie
informative image