Europejski Kongres Finansowy ONLINE

Zapraszamy na prelekcje z udziałem ekspertów KPMG

Online

Europejski Kongres Finansowy Online

KPMG jest partnerem Europejskiego Kongresu Finansowego Online, który odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2020 roku. Podczas wydarzenia zaplanowano dwie prelekcje z udziałem ekspertów naszej firmy: 16 czerwca Tadeusz de Ville weźmie udział w panelu „Jak to wszystko policzyć – czyli instytucje finansowe i ich księgi w dobie kryzysu”. Dzień później Michał Herbich będzie moderował autorski panel „Budowanie oszczędności Polaków – zachęty i bariery w tym wyzwania związane z COVID”. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

17 czerwca (środa), godz. 13:00 – 13:45 | Budowanie oszczędności Polaków – zachęty i bariery w tym wyzwania związane z COVID

Opis panelu:

Budowanie oszczędności w Polsce wiąże się z licznymi wyzwaniami, co wiemy od lat. Mamy jedną z najniższych relacji majątku gospodarstw domowych do dochodu spośród krajów OECD. Mamy też niską penetrację produktów alternatywnych do depozytów bankowych.

Pandemia COVID-19, a wraz z nią kolejne obniżki stóp procentowych, są kolejnym wyzwaniem przy tworzeniu potencjalnej oferty produktowej.

Celem debaty jest wymiana poglądów na temat wyzwań i możliwych rozwiązań, które wiążą się z budowaniem długoterminowych oszczędności w Polsce. Porozmawiamy także o roli oszczędności w tworzeniu innowacyjnej gospodarki oraz o znaczeniu dla niej zamożności osób w wieku emerytalnym.

Debata zostanie poprzedzona krótką prezentacją ilustrującą kontekst w liczbach.

Uczestnicy:

  • Piotr Czapiewski | Zarządzający portfelem akcji w Aviva Santander SA
  • Ewa Małyszko | Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  • Małgorzata Rusewicz | Prezes Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami
  • Jarosław Rot | Dyrektor zarządzający w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu

Pomysłodawca oraz moderator debaty

  • Michał Herbich | Dyrektor, szef grupy aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG

 

16 czerwca (wtorek), godz. 15:00 – 15:45 | Jak to wszystko policzyć – czyli instytucje finansowe i ich księgi w dobie kryzysu

Opis panelu:

Ratowanie płynności, wspieranie gospodarki, utrzymywanie miejsc pracy – a to dopiero początek. Wachlarz działań antykryzysowych podjętych przez państwo okazał się równie szeroki co niestandardowy. Narzędzia których użyto w większości wypadków mają bezpośrednie przełożenie na finansową pozycję ratowanych przedsiębiorców. Jak więc banki mają tę pozycję oceniać? Jak powinny zachować biznesową racjonalność? Jak mają wspierać swoich kluczowych klientów i kim oni są?

Zagadnienia:
• jak na finanse instytucji finansowych wpływają różne rodzaje narządzi wsparcia zastosowanych w odpowiedz na kryzys?
• jak banki mają zarządzać ryzykiem i swoimi księgami w czasie kryzysu?
• jacy klienci są dla banków kluczowi i jak ich wspierać?
• jak banki będą ze sobą konkurować w czasie kryzysu?

Uczestnicy:

  • Tadeusz de Ville | Dyrektor, Financial Services, KPMG
  • Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
  • Agnieszka Kłos | Prezes Zarządu Provident Polska
  • Leszek Pawłowicz | Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Koordynator EKF

Moderator

  • Marek Tejchman | Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

 

***

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie organizatora.

informative image