Dotacje, zachęty i ulgi podatkowe efektywnym wsparciem w czasach kryzysu

03 czerwca 2020, godz. 11:00 | Na webinarium zapraszają KPMG oraz Małopolskie Centrum Transferu Technologii

Webcast

Dotacje, zachęty i ulgi podatkowe efektywnym wsparciem w czasach kryzysu

W obecnym czasie cała gospodarka zarówno Polska jak i światowa zmaga się ze skutkami pandemii COVID – 19. Wprowadzone restrykcję w sposób istotny ograniczają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wielu podmiotom z różnego rodzaju branż. Podczas planowanego webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacją o możliwościach wsparcia działalności gospodarczej za pomocą ulg podatkowych webinarium będzie szerokie omówienie ulgi B+R jako instrumentu pozwalającego uzyskiwać korzyści podatkowe nawet za poprzednie lata w przypadku braku z jego wcześniejszego skorzystania. Korzyści płynące z dostępnych form wsparcia mogą istotnie wpłynąć nanadać kierunek działalności na czas, który nastąpi po zakończeniu się pandemii.

Poczas webcastu omówione zostaną:
• instrumenty ulgi B+R;
• uzupełnienie ulgi B+R o instrument IP BOX;
• podwyższenie płacy pracowników bez zwiększenia kosztów zatrudnienia

Prelegenci:
• Dorota Hubka-Wójcik, ekspert w zakresie planowania i finansowania innowacyjnych projektów z dofinansowaniem UE.
• Mirosław Michna, partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej, KPMG w Polsce
• Tomasz Zalewski, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół innowacji, ulg i dotacji, KPMG w Polsce
• Paweł Krzyżak, konsultant, dział doradztwa podatkowego, podatki, KPMG w Polsce

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy!
 

Zarejestruj się
informative image