Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej

Retransmisja webcastu organizowanego przez KPMG i Polską Izbę Ubezpieczeń z dnia 02.04.2020 r.

Retransmisja webcastu KPMG i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz usług dostawców wywołała zamieszanie w firmach ubezpieczeniowych na całym świecie. Nawet organizacje posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19.

Zapraszamy na retransmisję webinarium, podczas którego omówiono szereg praktycznych rozwiązań, które warto wdrożyć, by zapewnić ciągłość działania organizacji w obliczu narastającego zagrożenia – m.in. właściwe struktury i procedury zarządzania kryzysowego, reorganizacja trybu pracy zespołów, właściwe wsparcie infrastrukturalne i narzędziowe, odpowiednia komunikacja, czy zarządzanie łańcuchem dostaw.

Retransmisja webcastu organizowanego przez KPMG oraz Polską Izbę Ubezpieczeń "Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej" jest dostępna na platformie webcasty.kpmg.pl. do dnia 27 marca 2022 r.  

Zagadnienia bieżące: 

● Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej

● Organizacja zarządzania kryzysowego

● Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

● Zarządzanie dostawcami

● Reakcja na zwiększoną podatność na cyberataki

● Boty RPA – wypełnienie braków kadrowych oraz zapewnienie ciągłości działania procesów

 

Zagadnienia długofalowe: 

● Optymalizacja procesów i ograniczenie kosztów

● Usprawnienie systemu zarządzania ciągłością działania

● Cyfrowa transformacja procesów  

● Reorganizacja stanowisk pracy i modern workspace

 

Prelegenci 

● Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce 

● Michał Kurek, partner, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce 

● Michał Herbich, dyrektor, szef zespołu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem  w KPMG w Polsce

● Marcin Dymek, partner w dziale Financial Services, szef sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce

 

Rejestracja

W celu obejrzenia webcastu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:   

ZOBACZ RETRANSMISJĘ


Serdecznie zapraszamy! 

informative image