Technologie wodorowe

Webcast rozpocznie się 21 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00

Webcast

Technologie wodorowe

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, KPMG oraz TÜV SÜD zapraszają na webinarium poświęcone technologiom wodorowym. W ramach wydarzenia przedstawione zostaną prezentacje merytoryczne, wprowadzające do tematyki technologii wodorowych i traktujące o wybranych, praktycznych doświadczeniach z przygotowań i wdrożeń strategii transformacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru w przemyśle i energetyce.

W webinarium KPMG reprezentować będą:

  • Michael Caspersen, Manager w zespole Energy and Infrastructure w dziale Advisory, KPMG w Danii.
  • Marek Grzegorzewicz (kontraktor w dziale doradztwa biznesowego, KPMG w Polsce) oraz Paweł Grzegorzewicz (starszy konsultant w dziale doradztwa biznesowego, KPMG w Polsce) zajmujący się technologiami wodorowymi
  • Przemysław Szywacz, partner w dziale doradztwa podatkowego, KPMG w Polsce.

Deklarację zainteresowania wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać na adres biuro@pspa.com.pl do 20 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00.
 

informative image