Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19

Retransmisja webcastu z dnia 07.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19

Posiadanie pracowników, którzy są zaangażowani i wydajni, jest konieczne, aby firma mogła efektywnie planować ciągłość swojego działania. Obecna sytuacja związana z koniecznością wykonywania przez dużą liczbę pracowników swojej pracy zdalnie oraz ograniczona czasowo dostępność pracowników, rodzi ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

W trakcie retransmisji webcastu pomożemy zidentyfikować i ocenić poziom ponoszonego przez przedsiębiorstwa ryzyka zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście 5 kluczowych parametrów tj.:

● Zgodności z obowiązującymi zasadami,
● Ponoszonych kosztów,
● Dostępności zasobów,
● Potencjału i kompetencji,
● Zarządzania zmianą.

Zostaną omówione również kluczowe elementy Employee Experience oraz najważniejsze aspekty wynikające z pozyskania nowych zasobów w wyniku robotyzacji i automatyzacji procesów. Podejście to ma za zadanie pomóc w tworzeniu planów ograniczenia ryzyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspierać podejmowanie świadomych decyzji zarządczych.

Retransmisja webcastu "Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19" dostępna na żądanie

ZOBACZ RETRANSMISJĘ

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarami HR, finansów, operacji a także osoby pełniące kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach.


Prelegenci

Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce;

Andrzej Musiał, starszy menedżer w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.


Rejestracja 


Rejestracja na retransmisję odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w webinarium jest bezpłatny 
W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 7 kwietnia 2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Materiały do pobrania

Prezentacja przedstawiana podczas retransmisji jest dostępna do pobrania.

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

informative image