close
Share with your friends

Webcast KPMG: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Webcast KPMG odbędzie się 26 marca w godzinach 11:00-12:00

Webcast

Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw wywołała zamieszanie w organizacjach na całym świecie. Nawet firmy posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19.

W trakcie webinarium zostanie omówiony szereg praktycznych rozwiązań, które warto wdrożyć, by zapewnić ciągłość działania organizacji w obliczu narastającego zagrożenia – m.in. właściwe struktury i procedury zarządzania kryzysowego, reorganizacja trybu pracy zespołów, właściwe wsparcie infrastrukturalne i narzędziowe, odpowiednia komunikacja, czy zarządzanie łańcuchem dostaw.

Webcast pt. Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii odbędzie się 26 marca, w godz. 11:00-12:00.

Zakres tematyczny:
• Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działania
• Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej
• Organizacja zarządzania kryzysowego
• Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Zwiększona podatność na cyberataki

Webcast poprowadzą Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce oraz Michał Kurek, partner, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce.

W celu rejestracji na webcast, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25 marca 2020 r.

REJESTRACJA


Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image