Robotyzacja w odpowiedzi na obecne wyzwania obszaru finansów

Retransmisja webcastu z dnia 24.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Seminarium KPMG pt. Robotyzacja procesów finansowych

Mnogość systemów i narzędzi, nieefektywne procesy, konieczność weryfikacji danych oraz zmiany w obowiązkach sprawozdawczych stanowią obecne wyzwania departamentów finansowych. Obecna sytuacja nakłada dodatkowe trudności związane z pracą zdalną czy wolumenem pracy. Odpowiedzią na te wyzwania może być oprogramowanie emulujące pracę człowieka, wykonywaną na istniejących aplikacjach i systemach informatycznych - podczas webcastu zaprezentujemy praktyczne przykłady robotyzacji w obszarze Finansów.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim właścicieli spółek, przedstawicieli zarządu, dyrektorów ekonomicznych, dyrektorów finansowych, osoby z działów controllingu, księgowych i wszystkich, którzy zainteresowani są zmniejszeniem kosztów prowadzonej działalności.

Retransmisja z webcastu "Robotyzacja w odpowiedzi na obecne wyzwania obszaru finansów" będzie dostępna do 24 kwietnia 2022 r.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ Z WEBCASTU
informative image