Koronawirus – rozwiązania podatkowe

Retransmisja webcastu KPMG z dnia 24.03.2020 r.

Retransmisja webcastu

Rozwiązania podatkowe w obliczu pandemii

Pandemia COVID-19 i związane z nią spadki przychodów, wzrosty kosztów, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz konieczność bieżącego regulowania zobowiązań, w tym publicznoprawnych, powodują szereg problemów po stronie przedsiębiorców, mogąc skutkować utratą płynności finansowej i w konsekwencji zagrożeniem upadłością.

W trakcie webinarium zostanie omówiony szereg już obecnie dostępnych oraz planowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego (w tym tzw. Tarczy antykryzysowej), które mogą pozwolić na ograniczenie wpływu pandemii na sytuację finansową przedsiębiorców.

Retransmisja webcastu "Koronawirus – rozwiązania podatkowe" jest dostępna na platformie webcasty.kpmg.pl. do dnia 27 marca 2022 r.  

Zakres tematyczny:
• Problemy i oczekiwania przedsiębiorców
• Obecne możliwości podatkowe (m.in. wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i zaliczek na podatki)
• Propozycje Rządu w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej
• Rozwiązania stosowane na świecie

Webcast poprowadzą Marcin Rudnicki, partner, dział doradztwa podatkowego, Lider Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w Polsce oraz Łukasz Kupiec, młodszy menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych oraz w Zespole Zarządzania Wiedzą w KPMG w Polsce.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ WEBCASTU


Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

 

 

 

informative image