Spotkanie „Wsparcie na działalność innowacyjną i prace B+R”

28 lutego 2020 r., Poznań

28 lutego 2020 r., Poznań

wsparcie na dzialanosc innowacyjna i prace b plus r

Miasto Poznań oraz KPMG w Polsce organizaują spotkanie pt. „Wsparcie na działalność innowacyjną i prace B+R”, które odbędzie się 28 lutego 2020 r., w godz. 09.00-11.30 w „Przestrzeni Wspólnej + jeden”, ul. Za Bramką 1 w Poznaniu. Podczas spotkania oprócz części prezentacyjnej przewidziano część warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość porozmawiania z prelegentami odnośnie konkretnych przypadków i zagadnień (poniżej znajduje się szczegółowa agenda spotkania).

Agenda spotkania

09:00 - 09:15 | Rejestracja na spotkanie
09:15 - 09:25 | Powitanie uczestników przez przedstawiciela Miasta Poznania oraz KPMG
09:25 - 10:30 | Cześć pierwsza (prezentacja)
• Omówienie zasad pozyskania ulgi podatowej na prace B+R
• Innovation Box – jak skorzystać
• 50% KUP (koszty uzyskania przychodu) – wyższe płace dla pracowników B+R i programistów
• Dotacje na projekty B+R
• Polska Strefa Inwestycji
10:30 - 11:30 | Cześć druga (warsztaty, pytania, networking)
– Możliwość przeanalizowania poszczególnych przypadków, wątpliwości i pytań przez prelegentów

Spotkanie poprowadzą:

  • Radosław Ciechański - Menedżer, zespół Innowacji, Ulg i Dotacji w KPMG
  • Monika Piosik - Konsultant, zespół Innowacji, Ulg i Dotacji w KPMG

Rejestracja

Do udziału zapraszamy właścicieli spółek, przedstawicieli zarządu, dyrektorów ekonomicznych, szefów działów rozwojowych lub produkcyjnych, osoby z działów controllingu, księgowych i wszystkich, którzy zainteresowani są zmniejszeniem kosztów
prowadzonej działalności.

W celu rejestracji na powyższe wydarzenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 24 lutego 2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd zachęcamy do jak najwcześniejszych zapisów.

W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image