close
Share with your friends

Webcast na żądanie: Łańcuch zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorstw: Ulga B+R, Innovation Box, 50% KUP i pozostałe źródła

Aktualne i nadchodzące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój i innowacje.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój i innowacje.

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez KPMG na temat B+R, polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z oferowanych możliwości wsparcia działalności innowacyjnej. Od 2016 roku systematycznie rośnie odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z ulgi podatkowej na działalność B+R: z 11% ankietowanych w 2016 roku przez 14% ankietowanych w 2017 roku do 43% ankietowanych w 2018 roku. Systematycznie zmniejsza się niepewność przedsiębiorstw i brak wiedzy o uldze B+R. W ramach innych form wsparcia, wśród przedsiębiorstw królują dotacje na projekty i infrastrukturę B+R (54%), mniejszym powodzeniem cieszą się podwyższone koszty uzyskania przychodu dla inżynierów zaangażowanych w B+R (33%) oraz Polska Strefa Inwestycji (13%). Niektóre z niedawno wprowadzonych form wsparcia, takie jak IP Box spotkały się z ograniczonym entuzjazmem wśród przedsiębiorstw – 57% ankietowanych firm twierdzi, że preferencyjna stawka opodatkowania w IP Box nie będzie stanowiła zachęty dla zastosowania środków ochrony praw własności intelektualnej.

WEBCAST NA ŻĄDANIE

 

Działanie na konkurencyjnym rynku, wymaga ciągłych inwestycji w innowacyjne, efektywne oraz przyjazne środowisku rozwiązania.
Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych i dotacji.

Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces, od tworzenia w przedsiębiorstwach kompetencji B+R, poprzez aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności B+R i opracowywanie innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Nie można również zapominać o instrumentach wsparcia projektów inwestycyjnych, począwszy od bezpośredniego wsparcia finansowego w formie grantów, poprzez kredyt technologiczny, aż do zwolnień podatkowych związanych z Polską Strefą Inwestycji.

Dostępne ulgi i dotacje pozwalają obniżyć koszty inwestycji i działalności operacyjnej. Opracowanie strategii pozyskania ulg i dotacji, właściwe przygotowanie, czy też doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji z instytucjami, ma decydujące znaczenie dla efektywnego pozyskania wsparcia. Równie istotna jest wiedza na temat zmieniających się przepisów, zarówno prawnych, jak i podatkowych, która pozwala podejmować najbardziej optymalne i bezpieczne dla przedsiębiorstwa działania.

Agenda | Łańcuch zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorstw: Ulga B+R, Innovation Box, 50% KUP i pozostałe źródła
informative image