Seminarium PIU i KPMG pt. "Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń"

04.12.2019 r., Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

Warszawa

Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń oraz KPMG organizują seminarium pt: „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”. Odbędzie się ono 4 grudnia 2019 r. w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98. Tematy seminarium to wybrane zagadnienia z rachunkowości oraz sprawozdawczości wypłacalnościowej i statutowej, takie jak kwestie wynikające:

  • z regulacji MSSF 9, w tym koncepcja oczekiwanych strat kredytowych oraz wyznaczanie oczekiwanych strat kredytowych dla należności korporacyjnych i Skarbu Państwa,
  • z regulacji MSSF 16, takie jak: podstawowe umowy uznawane za leasing w sektorze finansowym, najczęściej popełniane błędy księgowe,
  • z metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko (Look-through),
  • z regulacji MSSF 17, w tym dotyczące koncepcji Risk Adjustment.

Omówione zostaną także projektowane zmiany w reżimie Solvency II, wybrane zagadnienia dotyczące LAC DT, testy na utratę wartości dla jednostek podporządkowanych oraz jakość i efektywność procesu sprawozdawczości w świetle coraz krótszych terminów raportowania.

Z ramienia KPMG spotkanie poprowadzą: Marcin Dymek, Paweł Szablak, Michał Herbich,  Robert Wójcik, Karol Majecki, Agnieszka Witkowska, Krzysztof Chrust, Tomasz Kołodziejczyk, Milena Skrocka, Rafał Górski, Tomasz Regulski, Roman Lisiecki, Łukasz Licznerski, Bartosz Gawęda, Michał Skraba oraz Mikołaj Jaworowski.

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

informative image