close
Share with your friends

Advanced Threat Summit 2019

Zapraszamy na panele z udziałem Michała Kurka i Łukasza Staniaka

Warszawa

Advanced Threat Summit 2019

W dniach 13-14 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja Advanced Threat Summit, poświęcona tematyce cyber bezpieczeństwa. Wydarzenie przywiduje prelekcje z międzynarodowymi i polskimi specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem teleinformacyjnym. W ciągu konferencji odbędą się panele dyskusyjne, sesje round tables, a także warsztaty typu hands-on.

Konferencja jest okazją do dyskusji, poszerzenia wiedzy i nawiązania kontaktów z ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Tematami poruszonymi podczas konferencji będą kwestie wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach cyber bezpieczeństwa. Można będzie się zapoznać z narzędziami i metodami analizy informacji w Threat Intelligence.

Eksperci KPMG wystąpią z następnymi prelekcjami:

Michał Kurek: Oswoić nieznane – sposób na bezpieczną adaptację nowych technologii (godz. 13:05 – 13:25)
Opis panelu: W erze cyfryzacji innowacyjne rozwiązania oparte o nowe technologie wdrażane są często z pominięciem zasad bezpieczeństwa obwiązujących w organizacji. Z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa mogą całkiem zablokować cenne inicjatywy, czasem bez żadnego uzasadnienia biznesowego. Efektywna komunikacja między biznesem i bezpieczeństwem jest złożonym i bardzo dziś ważnym zagadnieniem. Omówione podczas prezentacji modelowanie zagrożeń jest jednym z narzędzi, które może dużo wnieść do tego dialogu i przynieść znaczące korzyści biznesowe oraz ograniczenie ryzyka operacyjnego.

Łukasz Staniak: Chmura – ryzyko czy szansa dla organizacji?” (w ramach dyskusji roundtables, godz. 15:00 – 17:15)
Opis panelu: Dyskusja będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z migracją usług do rozwiązań chmurowych. Na całość spojrzymy z punktu widzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, zalet oraz ryzyk związanych z nowym modelem funkcjonowania infrastruktury.
 

informative image