close
Share with your friends

Śniadanie KPMG z XBRL

29 października 2019 roku, godz. 09.15 – 12.15, Warszawa

Warszawa

Śniadanie KPMG z XBRL

KPMG w Polsce jest organizatorem śniadania z XBRL, podczas którego omówione zostaną kluczowe zmiany w sprawozdawczości finansowej wynikające z nowego obowiązku sporządzania raportów rocznych w jednolitym formacie raportowania („ESEF”).  Seminarium odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku w godzinach 09.15 – 12.15 w Warszawie.

  

 Zapisz się na wydarzenie

 

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, będą mieć obowiązek sporządzania swoich raportów rocznych zgodnie z ESEF.

W trakcie spotkania zaplanowana jest demonstracja narzędzia KPMG, które umożliwi znakowanie sprawozdania finansowego w iXBRL oraz pozwoli sporządzić raport roczny zgodnie z nowym wymogiem. Będzie to dla Państwa okazja do zapoznania się z procesem znakowania w praktyce. Eksperci KPMG podczas seminarium odpowiedzą również na inne praktyczne pytania związane z procesem dostosowywania się do nowego wymogu.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby odpowiedzialne za proces raportowania i sporządzania sprawozdań finansowych.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 22 października 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd zachęcamy do jak najwcześniejszych zapisów. W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.
 

informative image