close
Share with your friends

Webcast na żądanie: Zmiany w ustawie PIT w 2019 oraz 2020 roku

Ostatni okres przyniósł wiele istotnych zmian w podatkach, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ostatni okres przyniósł wiele istotnych zmian w podatkach.

Webcast: Zmiany w ustawie PIT w 2019 oraz 2020 roku

Nowelizacja przepisów w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok oraz 2020 rok zawiera szereg istotnych zmian zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika. Wprowadzone lub mające wejść w życie przepisy odnoszą się m.in. do nowej wysokości stawek PIT, zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów, tzw. „Zerowego PIT”. Nie należy również zapominać o skutkach jakie niesie za sobą wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych czy też daniny solidarnościowej.

Zapraszamy do udziału w webinarium KPMG w Polsce, na którym omówione zostaną wprowadzone lub mające wejść w życie najistotniejsze zmiany w ustawie PIT w 2019 oraz 2020 roku.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele ważnych zmian, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem.

W trakcie webinarium odniesiemy się bowiem do mającej wejść w życie z dniem 1 października br. ustawy wprowadzającej nowe stawki w podatku PIT oraz zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Przenalizujemy również kwestie związane z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Przyjrzymy się również praktycznym problemom związanym z wprowadzonym od 1 sierpnia tzw. „Zerowym PIT” dla młodych. Kilka słów poświęcimy również na temat kwestii związanej z wprowadzeniem tzw. daniny solidarnościowej oraz zniesieniem limitu składek ZUS.

Webcast odbył się 4 września 2019 r. o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu.

WEBCAST NA ŻĄDANIE

Agenda:

  1. „Zerowy PIT” dla młodych
  2. Zmiany w stawkach podatku PIT oraz kosztach uzyskania przychodów
  3. Danina solidarnościowa
  4. Pracownicze Plany Kapitałowe 
  5. Zniesienie limitu składek ZUS
  6. Pozostałe zmiany
     

Materiały powiązane

informative image