close
Share with your friends

Seminarium KPMG: Najnowsze zmiany podatkowe i split payment

Seminaria KPMG to spotkania z naszymi doradcami, poświęcone aktualnym kwestiom ważnym dla biznesu.

Spotkania z naszymi doradcami, poświęcone aktualnym kwestiom ważnym dla biznesu.

Eksperci KPMG podczas seminarium podejmą tematykę najnowszych zmian podatkowych oraz odpowiedzą między innymi na poniższe pytania:

  • Czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie przy nabyciu niektórych towarów i usług?
  • Jakie zmiany nastąpią w zakresie odpowiedzialności solidarnej?
  • Jakie dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • Jakie będą skutki nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności, lub nieumieszczenia na fakturze odpowiednich adnotacji?
  • Przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków CIT?
  • Czym jest i jakie dane będzie zawierać biała lista podatników VAT?
  • Czy zapłata za faktury przelewem będzie możliwa wyłącznie na firmowe rachunki bankowe?
  • Jakie konsekwencje oraz sankcje będą nakładane w przypadku nieprzestrzegania owych zasad związanych z płatnością na firmowe rachunki bankowe
  • Co obejmą tzw. ‘quick fixes’? Czyli jakie czekają nas zmiany w handlu transgranicznym?

Liczymy, że zaprezentowana tematyka będzie dobrym punktem wyjścia do dyskusji na temat nurtujących Państwa zagadnień.

 

Rejestracja

 

Wrocław                            

Data:
6.08.2019

Godzina:
10:00-15:00

Miejsce:
KPMG biuro we Wrocławiu, budynek G2D,
ul. Szczytnicka 11

Rejestracja

Data:
8.08.2019

Godzina:
10:00-15:00

Miejsce:
KPMG biuro we Wrocławiu, budynek G2D,
ul. Szczytnicka 11

Rejestracja


Informacje dodatkowe:


W celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, nie później niż do 31 lipca 2019 r.
Rejestracja zgodnie z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedną firmę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby. W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Joanną Winsztal tel. 71 370 49 50, e-mail: jwinsztal@kpmg.pl.
 

informative image