close
Share with your friends

Webcast: Łańcuch zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorstw: Ulga B+R, Innovation Box, 50% KUP i pozostałe źródła

Aktualne i nadchodzące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój i innowacje.

29 Maja 2019, 11:00 - 12:00, CET

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez KPMG na temat B+R, polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z oferowanych możliwości wsparcia działalności innowacyjnej.

Jednakże tylko 34% uczestników badania przyznało, że korzysta ze wsparcia działalności B+R. Oznacza to, że mając świadomość prowadzenia prac B+R, wiele firm nie wykorzystuje jednak dostępnych instrumentów wsparcia, mimo iż 46% przedsiębiorców przeznacza ponad 1 mln PLN rocznie na prace B+R.
Działanie na konkurencyjnym rynku, wymaga ciągłych inwestycji w innowacyjne, efektywne oraz przyjazne środowisku rozwiązania.

Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych i dotacji.

Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces, od tworzenia w przedsiębiorstwach kompetencji B+R, poprzez aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności B+R i opracowywanie innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Nie można również zapominać o instrumentach wsparcia projektów inwestycyjnych, począwszy od bezpośredniego wsparcia finansowego w formie grantów, poprzez kredyt technologiczny, aż do zwolnień podatkowych związanych z Polską Strefą Inwestycji.

Dostępne ulgi i dotacje pozwalają obniżyć koszty inwestycji i działalności operacyjnej. Opracowanie strategii pozyskania ulg i dotacji, właściwe przygotowanie, czy też doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji z instytucjami, ma decydujące znaczenie dla efektywnego pozyskania wsparcia. Równie istotna jest wiedza na temat zmieniających się przepisów, zarówno prawnych, jak i podatkowych, która pozwala podejmować najbardziej optymalne i bezpieczne dla przedsiębiorstwa działania.

 

REJESTRACJA

Kontakt

Webcast: Łańcuch zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorstw: Ulga B+R, Innovation Box, 50% KUP i pozostałe źródła

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

Blok 1: Ulga na prace B+R i IP Box

 • Omówienie zasad pozyskania ulgi na prace B+R
  • Definicja prac B+R
  • Koszty kwalifikowane
  • Zasady odliczenia
  • Obowiązki dokumentacyjne
  • Wyłączenia
  • Przykładowe zastosowanie
 • Innovation Box - jak skorzystać
  • Kto może skorzystać
  • Na co można skorzystać - Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
  • Zasady wyliczania - dochód, podstawa opodatkowania, wskaźnik Nexus
  • Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne
  • Jak skorzystać z preferencji IP Box - schemat postępowania

 

Blok 2: 50% KUP i inne formy wsparcia

 • 50% KUP - wyższe płace dla pracowników B+R
 • Dotacje na projekty B+R
  • Źródła wsparcia
  • Poziomy dofinansowania
  • Kryteria wyboru
  • Przykładowe projekty
 • Polska Strefa Inwestycji
Prelegenci Dodatkowe informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
Dla nadających: głośniki, mikrofon i opcjonalnie kamera
Dla odbierających: głośniki, opcjonalnie mikrofon i kamera
Aby przetestować konfigurację połączenia internetowego i komputera kliknij tutaj.


WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:
Google Chrome w wersji 55 i nowszych
Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)
Opera w wersji 44 i nowsze
Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych
Microsoft Edge, wszystkie wersje
IE wersja 11 i nowsze
Vivaldi wszystkie wersje
Wersja Yandex 16

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI PASMA:
Przepustowość wykorzystywana przez TransmisjeOnline zostanie zoptymalizowana pod kątem najlepszych wrażeń w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do środowisk 3G, WiFi lub Wired.

* Nie zalecamy połączenia przez 2,4 wifi z powodu szumu radiowego i interferencji bluetooth, które mogą obniżyć jakość połączenia


Zalecana przepustowość dla wydarzeń online:
Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w górę i w dół)
W przypadku grupowych połączeń wideo: 500 kb / s / 1 Mb / s (w górę / w dół)
Tylko do udostępniania ekranu: 50-200 kb / s (w górę / w dół)
Dla audio VoiP: 50 kb / s

Zalecana przepustowość dla pojedynczych odbiorców transmisji:
Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w dół)
Tylko do udostępniania ekranu: 50-200kbps (w dół)
Tylko dla zewnętrznego źródła strumieniowego: 0,5-1,5 Mb / s (dół)
Dla audio VoiP: 50 kb / s (dół)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - webcasty.kpmg.pl

Powiązane treści