close
Share with your friends

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa

15.01.2019, 8:30 - 15:20, CET

15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki wysłuchali 11 prelekcji ekspertów KPMG na temat aktualnych zmian z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r.

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce organizowane przez firmę audytorsko-doradczą KPMG od 2011 r. W tegorocznej edycji Kongresu KPMG uczestniczyło niemal 1100 osób, z czego blisko 700 stacjonarnie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących PIT, VAT, CIT oraz cen transferowych. Przedstawione zostały także nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji oraz Innovation Box. Eksperci KPMG omówili założenia monitoringu horyzontalnego, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz nadchodzących wymagań XBRL. Prelegenci poruszyli ponadto kwestie opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz minimalizacji ryzyka opodatkowania w transakcjach międzynarodowych. 

Podobnie jak w ubiegłych latach wśród uczestników Kongresu KPMG przeprowadzone zostało badanie na temat polskiego systemu podatkowego. Jego celem jest poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla zatrudnionej w przedsiębiorstwach z różnych branż w całej Polsce. Wyniki będą podstawą do przygotowania raportu, pt. „Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG”. 

Agenda Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG corocznie obfituje w najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia przedsiębiorców. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z różnych branż z całej Polski, gromadząc kilkuset uczestników.

Za część merytoryczną wydarzenia odpowiadają eksperci KPMG z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego, prawnego oraz rachunkowości.

Retransmisja Kongresu

Na stronie webcasty.kpmg.pl zostały udostępnione nagrania wideo wszystkich prelekcji z IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

Retransmisja jest aktywna do 31 marca 2019 r.  Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi tematami.

Webcasty są udostępnione bezpłatnie, jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie webcasty.kpmg.pl. Po poprawnie przeprowadzonym procesie rejestracyjnym, decyzja o dostępie do nagrania zostanie przesłana drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego.

Ponadto, wszyscy akredytowani uczestnicy IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG (zarówno w formule stacjonarnej, jak i poprzez transmisję online w dniu Kongresu) mogą uzyskać niezwłoczny dostęp do materiałów poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres KPMG.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG.

Patroni Kongresu

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG wspiera 27 patronów, wśród których są: ACCA Poland, Puls Biznesu, Radio TOK FM, Bank, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Finanse i Controlling, Gazeta Finansowa, Harvard Business Review Polska, ICAN Institute, Klub CFO, My Company Polska, Polish Market, Przegląd Podatkowy, Wydawnictwo Rachunkowość, Warsaw Business Journal, Wolters Kluwer, aleBank.pl, eGospodarka.pl, gf24.pl, inwestycje.pl, ISB News, ksiegowosc.org, PAP Biznes, portalfk.pl, Prawo.pl, rachunkowość.org, wnp.pl.

Wyłącznym organizatorem i patronem merytorycznym Kongresu jest firma audytorsko-doradcza KPMG w Polsce. 

Kontakt

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG
Patroni IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda
8:15-9:15 Rejestracja i kawa powitalna    
9:15-9:30 Oficjalne otwarcie Kongresu   Stacy Ligas
9:30-10:00
Ceny transferowe – doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów i przedstawienie planowanych zmian na 2019 rok

1. Praktyczne doświadczenia z kontroli w zakresie cen transferowych  

2. Planowane zmiany w przepisach na 2019 rok: kiedy dokumentować transakcje krajowe, safe harbours 

3. Postępowania APA; MAP; Arbitraż – jak nie dać się kontroli

4. Forum cen transferowych i inicjatywy Ministerstwa Finansów

Jacek Bajger,

Monika Palmowska

10:00-10:20 Monitoring Horyzontalny – współpraca z Krajową Administracją Skarbową (KAS) w ramach Programu Współdziałania

1. Zasady, cele, korzyści Programu Współdziałania

2. Etapy współpracy pomiędzy podatnikiem a Krajową Administracją Skarbową

3. Audyt wstępny i monitorujący

4. Założenia Programu Pilotażowego

5. Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Mirosław Michna
10:20-10:40 Planowane zmiany w VAT – co nas czeka w latach 2019 i 2020?

1. Planowane zmiany w VAT – co nas czeka w latach 2019 i  2020?

• Nowa matryca stawek VAT

• Wiążąca Informacja Stawkowa

• Likwidacja deklaracji VAT/VAT UE i nowa struktura JPK

• Drobne zmiany, o których warto pamiętać

2. Interesujące orzecznictwo w VAT - podsumowanie 2018 roku

 

Agnieszka Laskowska
10:40-11:10 CIT po rewolucji – ostatni rok obowiązywania?

1. Wybrane problemy ze stosowaniem w praktyce przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

2. Zmiany w zakresie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych – podatek od przychodów z budynków (w tym zasady zwrotu nadpłaty podatku za 2018 rok)

3. Wybrane zmiany obowiązujące od 2019 roku:

• nowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła

• zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności

• podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)

• hipotetyczne koszty finansowania (Notional Interest Deduction)

• pozostałe zmiany

4. Aktualności

Rafał Ciołek
11:10-11:40 Przerwa    
11:40-12:00 Digital Tax – Opodatkowanie Gospodarki Cyfrowej

1. Rozwój założeń dotyczących nowelizacji przepisów o gospodarce cyfrowej 

2. Trzy główne ośrodki, które nadają ton dyskusji

3. Wiążące propozycje dyrektyw przedstawionych przez Unię Europejską 

4. Proponowane zmiany oraz skutki ich wprowadzenia

Marcin Rudnicki
12:00-12:20 Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt na działalność rozwojową

1. Nowa stawka 5% podatku dochodowego dla innowatorów

2. Połączenie ulgi B+R z Innovation Box

3. Inne ulgi i dotacje wspierające innowacje u przedsiebiorców

Kiejstut Żagun
12:20-12:40 Jak zminimalizować ryzyko opodatkowania w transakcjach międzynarodowych?

1. Stan prawny w ramach Unii Europejskiej

2. Kluczowe aspekty analizy statusu podatkowego podmiotów zagranicznych z polskiej perspektywy

3. Koncepcja rzeczywistego właściciela

4. Aspekty praktyczne na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Katarzyna Nosal-Gorzeń
12:40-13:10 PIT i ubezpieczenie społeczne – nowości i zmiany w 2019 roku

1. Zmiany w przepisach PIT

2. Zmiany w przepisach ZUS

3. Danina solidarnościowa

4. Konwencja MLI

Mateusz Kobyliński, Andrzej Marczak
13:10-14:10 Przerwa    
14:10-14:40 XBRL – nadchodzące wymagania. Kogo dotyczą, na czym polegają i jakie niosą ze sobą wyzwania?

1.  Co to jest taksonomia XBRL i jakie są jej cele? 

2.  W jakim zakresie XBRL dotyczy spółek działających w Polsce? 

3.  Kiedy należy wdrożyć XBRL i w jaki sposób podejść do jej wdrożenia?

Monika Warmbier

Marek Żyliński

14:40-15:00 Nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

1. Cel wprowadzenia nowych przepisów

2. Warunki otrzymania decyzji o wsparciu

3. Zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji

Paweł Barański
15:00-15:30 Pracownicze plany kapitałowe – nowy system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę

1. Główne założenia PPK

2. Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia PPK, terminy wdrażania PPK

3. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku tworzenia PPK 

4. Wysokość wpłat na PPK 

5. Obowiązki informacyjne pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK

Dariusz Dobkowski

Renata Kulpa

15:30 Zakończenie    
Dodatkowe informacje

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Miejsce: Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa

Data: 15 stycznia 2019 r. 

Koszt udziału: Udział bezpłatny, konieczne jest wcześniejsze otrzymanie potwierdzenia od organizatora.

Informacje o KPMG

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego dla firm ze wszystkich branż. KPMG w Polsce działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU STACJONARNY
>ZAREJESTRUJ SIĘ NA TRANSMISJĘ ONLINE 

>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU STACJONARNY
>ZAREJESTRUJ SIĘ NA TRANSMISJĘ ONLINE 

>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU STACJONARNY
>ZAREJESTRUJ SIĘ NA TRANSMISJĘ ONLINE