close
Share with your friends

Webcast: Wpływ konwencji MLI na sytuację polskich marynarzy oraz obowiązki agencji zatrudnienia

W lipcu 2018 roku weszła w życie wielostronna konwencja podatkowa MLI, która zmienia zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez marynarzy.

13.11.2018, 11:00 - 12:15, CET

Wejście w życie konwencji MLI stanowi wyzwanie dla wielu osób mieszkających w Polsce, które uzyskują dochody zagraniczne, nakładając nieistniejący uprzednio, obowiązek deklarowania swoich dochodów w Polsce.

Podstawową zmianą wprowadzoną przez MLI jest zastąpienie stosowanej w wielu umowach o unikaniu korzystnej metody wyłączenia z progresją, metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Należy zaznaczyć, iż oprócz kwestii stricte związanych z wejściem w życie konwencji MLI, która zmieni metodę unikania podwójnego opodatkowania w wielu obowiązujących Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, z każdym rokiem wzmacnia się wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami członkowskim UE.

W dużej mierze wprowadzane zmiany ukierunkowane są na objęcie obowiązkiem podatkowym coraz szerszej grupy osób, które dotychczas nie były zobligowane do deklarowania swoich dochodów w Polsce. Automatyczna wymiana informacji podatkowych umożliwia uzyskanie przez polskie urzędy skarbowe informacji o zagranicznych dochodach marynarzy, mogąc stanowić przyczynek do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Wobec ugruntowującej się linii orzeczeń, szczególnego znaczenia nabiera poprawność opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy na jednostkach offshore, które nie przemieszczają się w transporcie międzynarodowym. Miejscem opodatkowania dochodów z tego tytułu jest państwo rezydencji lub państwo wykonywania pracy a nie jak dotychczas twierdzono miejsce faktycznego zarządu armatora.

REJESTRACJA

Kontakt

Statek handlowy | Agenda webcastu: Wpływ konwencji MLI na sytuację Polskich marynarzy oraz obowiązki agencji zatrudnienia

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

Zakres tematyczny

  • Rezydencja podatkowa w Polsce
  • Opodatkowanie marynarzy pracujących na statkach w ruchu międzynarodowym
  • Opodatkowanie marynarzy pracujących na innych statkach lub innych jednostkach pływających (np. platformach)
  • Praktyka organów podatkowych / orzecznictwo sadowe na przestrzeni ostatnich lat
  • Konwencja MLI i jej wpływ na obowiązki podatkowe w Polsce
  • Wymiana informacji pomiędzy władzami podatkowymi różnych krajów
     
Prelegenci Dodatkowe informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
Dla nadających: głośniki, mikrofon i opcjonalnie kamera
Dla odbierających: głośniki, opcjonalnie mikrofon i kamera

WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:
Google Chrome w wersji 55 i nowszych
Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)
Opera w wersji 44 i nowsze
Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych
Microsoft Edge, wszystkie wersje
IE wersja 11 i nowsze
Vivaldi wszystkie wersje
Wersja Yandex 16

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI PASMA:
Przepustowość wykorzystywana przez TransmisjeOnline zostanie zoptymalizowana pod kątem najlepszych wrażeń w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do środowisk 3G, WiFi lub Wired.

* Nie zalecamy połączenia przez 2,4 wifi z powodu szumu radiowego i interferencji bluetooth, które mogą obniżyć jakość połączenia

Zalecana przepustowość dla wydarzeń online:
Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w górę i w dół)
W przypadku grupowych połączeń wideo: 500 kb / s / 1 Mb / s (w górę / w dół)
Tylko do udostępniania ekranu: 50-200 kb / s (w górę / w dół)
Dla audio VoiP: 50 kb / s

Zalecana przepustowość dla pojedynczych odbiorców transmisji:
Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w dół)
Tylko do udostępniania ekranu: 50-200kbps (w dół)
Tylko dla zewnętrznego źródła strumieniowego: 0,5-1,5 Mb / s (dół)
Dla audio VoiP: 50 kb / s (dół)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - webcasty.kpmg.pl

Powiązane treści