close
Share with your friends

Seminarium KPMG poświęcone Intelligent Automation

Wchodząc na kolejny poziom. Inteligentna automatyzacja procesów dziś i jutro

29.11.2018, 15:30 - 20:00, CET

Kolejne seminarium KPMG poświęcone Inteligentnej Automatyzacji odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Warszawie. Spotkanie poprowadzą eksperci z zespołu doradztwa KPMG w Polsce.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną takie zagadnienia jak:

● wnioski z dotychczasowych wdrożeń i wyzwania kolejnego etapu rozwoju robotyzacji,
● Intelligent Automation a przyszłość usług dla biznesu - wyniki najnowszego badania KPMG,
● technologie zaawansowanej automatyzacji (Conversational AI),
● kierunki rozwoju technologii robotyzacyjnych.

Wydarzenie jest skierowane do członków zarządu oraz managerów zajmujących się podniesieniem konkurencyjności swojej spółki a także planowaniem i wdrażaniem cyfrowej transformacji.

Partnerami seminarium są Artificial Solutions oraz UiPath.                     

> FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt

Intelligent Automation

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

- 15:30 - 16:00 - Rejestracja i kawa powitalna
- 16:00 - 18:00 – Prezentacje ekspertów KPMG, partnerów technologicznych i przedstawicieli biznesu
- 18.00 - Kolacja i sesja networkingowa
 

Prelegenci Dodatkowe informacje

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.

W celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego nie później niż do 23 listopada 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Moniką Małyską e:mmalyska@kpmg.pl.  

 

> FORMULARZ REJESTRACYJNY