close
Share with your friends

Seminarium KPMG i WMSSE

Przystań Hotel&Spa, ul. Żeglarska 4, Olsztyn

23.10.2018, 9:30 - 13:00, CET

KPMG w Polsce oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna są organizatorami seminarium poświęconego zmianom związanym z inwestowaniem w SSE wynikającym z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

W celu zgłoszenia uczestnictwa uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 października 2018 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedną firmę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji dotyczących rejestracji znajduje się w zakładce „Dodatkowe informacje”.

 

> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Kontakt

Seminarium KPMG i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

1. Zmiany w regulacjach dotyczących zasad wspierania przedsiębiorców – wstęp;

2. Zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji:

● kryteria jakościowe i ilościowe decydujące o udzieleniu wsparcia;
● warunki udzielania pomocy publicznej;
● maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;
● rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;
● rodzaje działalności gospodarczej, na które nie jest wydawana decyzja o wsparciu;
● sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;

3. Kompetencje i tryb działania organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji;

4. Zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.
 

Dodatkowe informacje

W celu zgłoszenia uczestnictwa uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 października 2018 r. W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji i otrzymania potwierdzenia udziału od organizatora. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedną firmę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby. 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Aleksandrą Daniel (adaniel@kpmg.pl).

 

> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE