close
Share with your friends

Konferencja Automotive PZPM i KPMG

Wrocław

06.11.2018, 9:30 - 14:30, CET

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce.


Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych bądź dotacji. Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej.

 

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych. 

 

> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE


 

Kontakt

Konferencja Automotive PZPM i KPMG

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

Bieżąca sytuacja na rynku motoryzacyjnym, trendy, wyzwania, liczby | Jakub Faryś, PZPM

Przemysł 4.0 a Przemysł Motoryzacyjny | Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Polska Strefa Inwestycji - aktualny stan i co dalej | Rafał Szafraniec, KPMG

Bieżąca oferta dla branży automotive, nowe inwestycje | Małgorzata Höffner- Kowalska, WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Ulga na prace B+R | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG

Pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej oraz Innovation Box | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG

Najbardziej aktualne tematy podatkowe | Rafał Szafraniec, KPMG

Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia | Rafał Krzyżak, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.

Zmiany w ustawie o elektromobilności | Mikołaj Zdyb, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.

Oferta NCBiR dla branży automotive | Marek Palka, NCBiR

Innowacje - jak być najlepszym. Fakty, przemyślenia i konkluzje | Marek Potoczny, Valeo
 

Dodatkowe informacje

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. W celu zgłoszenia uczestnictwa uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

Data: 6 listopada
Godzina: 9:30 - 14:30
Miejsce: Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3, Wrocław

> ZAREJESTRUJ SIĘ