close
Share with your friends

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce

Prezentacja wyników raportu

18.09.2018, 10:00 - 15:00, CET

Prezentacja wyników najnowszej VII edycji raportu KPMG w Polsce, Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pt.: Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce odbędzie się 17 września na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport przedstawia sytuację firm poligraficznych w Polsce, znaczenie sektora poligraficznego dla polskiej gospodarki oraz jego porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Publikacja zawiera wyniki badania firm poligraficznych w obszarze m.in. prowadzonej przez nie działalności czy planowanych inwestycjach w następnych 2-3 latach.

Wyniki raportu zaprezentują:


● Jacek Bajger, partner w KPMG w Polsce.
● dr hab. Wiesław Cetera, adiunkt, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport zawiera m.in. informacje na temat:


● Sytuacji przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce
● Polskiej branży poligraficznej na tle Unii Europejskiej
● Sytuacji małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce
● Oceny sektora poligraficznego przez przedsiębiorców
● Kondycji przedsiębiorstw poligraficznych
● Zatrudnienia w sektorze poligraficznym
● Rodzajów produkcji
● Eksportu
● Cyfryzacji polskich przedsiębiorstw poligraficznych
● Rodzajów druków
● Funduszy Europejskich dla poligrafii
● Wpływu branży poligraficznej na gospodarkę

Na spotkanie prosimy zarezerwować około 1,5 h.

Wymagana rejestracja i potwierdzenie obecności.
 

Kontakt

Prezentacja wyników raportu pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Agenda

9:30-10:00 - rejestracja uczestników
10:00 - przywitanie gości przez autorów raportu – Jacek Kuśmierczyk PBKG, Jacek Bajger KPMG w Polsce, Prof. Dr hab. Dariusz Kuźmina WDIiB UW
10:15 - wystąpienie gospodarza wydarzenia – Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW w Warszawie
10:25 - wystąpienie Sekretarz Stanu Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wręczenie dyplomów dla wyróżnionych firm
11:05 - wystąpienie Prof. Jerzego Bralczyka
11:20 - „Znaczenie promocji przemysłu rolno-spożywczego dla polskiej gospodarki”- Dr Adam Koziołek, Prezes PWR
11:35 - Przerwa kawowa
11:50- wystąpienia partnerów
12:30 - prezentacja wyników VII edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” : Jacek Bajger, KPMG w Polsce, dr hab. inż. Wiesław Cetera, UW Oddziaływanie branży na otoczenie biznesowe i społeczne
13:10 – „Branża poligraficzna i jej wpływ na gospodarkę”, dr Mariusz Strojny, Kancelaria Kluczewska-Strojny
13:25 – „Gospodarka cyrkularna i bezpieczeństwo żywności”, prof. dr hab.inż. Artur Bartkowiak, Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie
13:55 – prezentacja II etapu kampanii „Kartonove - ekologiczne i stylowe” (projekt CSR ECMA Polska, PBKG, UW), Marek Roszak, ECMA Polska
14.10 - panel ekspercki
15:00 - zakończenie, lunch
 

Prelegenci Dodatkowe informacje

Rejestracja:

Krzysztof Krzyżanowski
+ 48 22 528 11 14
+ 48 508 047 582
kkrzyzanowski@kpmg.pl

Jakub Malczewski
+48 22 528 15 72
+48 605 511 308
jmalczewski@kpmg.pl